Cserjés Panka

Önéletrajz

1956 augusztus 20-án születtem Vácon.  Általános iskolai tanulmányaim befejezése után vendéglátást, azon belül gasztronómiát tanultam, majd leérettségiztem. Kifejezetten vonzott egy elkészült étel ízvilágán túl, annak energetikája, formai és színvilága, sőt az is, hogy egy étel hogyan segíti ill. befolyásolja az ember egészségét. Összefüggéseket kerestem magasabb szellemi, pszichikai működések és a táplálkozás között. Ennek hatására tanulmányokat folytattam a következő témákban:

 • Természetes életmód 
 • Egészséges táplálkozás, reformkonyha, 
 • Mazdaznan,
 • Makrobiotika

Tanítóim: Vadnai Zsolt, Ferencsik István, Dr. Oláh Andor, Dr. Bakács Viktória

Több nemzet táplálkozási szokásait tanulmányoztam, de elsősorban a hun-magyar szellemi örökségünk táplálkozást is érintő területét tartom fontosnak. a jógikus táplálkozás mellett.

1988-ban a vegetáriánus lettem.

 „Élet a konyhában” és „Táplálkozás spirituális szemmel” több évtizede előadásokat tartok, amelyet általában gyakorlati tanítás is követ. Írásaim e témában több újságban és kiadványban megjelentek, pl.: JÓGA, India világa. Két vegetáriánus receptkönyvem is megjelent 2001-ben és 2003-ban.Többször tartottam előadást az Egészségügyi Továbbképző Intézetben onkológus szakápolóknak az egészséges életmódról és táplálkozásról. Magyarországon több vegetáriánus étterem bevezetésében, továbbfejlesztésében és működtetésében vettem részt. 

Spirituális érdeklődésem már gyermekkoromban megjelent az álmaim, megérzéseim és intuícióim hatására.  

Önmagam mélyebb, magasabb  megismerése miatt tanulmányokat folytattam. 

 • Ősi természettudományok / energetikai gyógyászat, szellem -gyógyászat, radiesztézia, hipnózis, térrendezés, tértisztítás, jelgyógyászat, hanggyógyászat, stb./  

2001-ben parapszichológus /mesteri fokozat/ és spirituál-terapeuta diplomát szereztem.

Salzburgi Parapszichológiai Akadémia budapesti Iskolája

 • Univerzális energetikai tanfolyam, öngyógyítás, gyógyítás témában.
 • Tibeti kristálygyógyászat   

Nemzetközi Metafizikai Akadémia.

Szellemi utam kiteljesedését a jóga tradicionális rendszerének megismerése tette, teszi teljessé.

Ebben a témában végzett tanulmányaim:

 • Jógagyakorlás  Szatyananda rendszerben Málnai Tiborral 1989-2007-ig
 • Dr.Timcsák Géza tanfolyamai:  Meditáció. Kommunikáció a jógaoktatásban. Mantrák, jantrák, mandalák, 

Pránayama, Granthi sadhana,stb.

 • Szép Ferenc:    Meditáció tanfolyama
 • Jógaoktatói képzés.            Magyar Jóga Akadémia   2011
 • Jógaoktató továbbképzés  Magyar Jóga Akadémia    2012
 • Jógaterápia képzés              Magyar Jóga Akadémia    2013
 • Meditációs tanfolyam          India Tiruvannamalai. 2014, 2017
 • Jógaterapeuta képzés          India Kaivalyadham Jógakutató Intézet.2017
 • Papp József:    Bhagavad Gita, Jóga Szutrák tanfolyamai
 • Cseh Zsuzsa:  Iyengar  jógatanfolyam
 • Metafizikai és filozófiai témákban előadásokat hallgatok és tanulok 2005-től.      

2012 óta önállóan tartok jógaórákat, tanfolyamokat és táborokat.

Munkám és a jógatanítások egységet képeznek abban, hogy segíteni tudjam azokat az embereket, akik a szellemi megvalósítás útján járnak.

Egy összetett létszemléleti rátekintéssel vallom, hogy a szellemi tradíciók minden formája hasznosítható az ember tanulásának és fejlődésének szempontjából, így a különböző rendszerek összefüggései mélyebb, magasabb megismeréshez és tapasztalathoz segíthetik a jóga útján járó tanítványt.

 

A TÁPLÁLKOZÁS SPRITUÁLIS SZEMMEL 1. rész.

Hová tűnt az étel tisztelete?

A szellemi úton járás és a spirituális fejlődés területén – az egyén számára – aktuális kérdésként merül fel annak az életviteli elemnek a problematikája, amit étkezésnek, táplálkozásnak hívunk. Kétségtelen, hogy e fontos lételem is befolyásolni képes az úton járó, kereső ember gyakorlatainak eredményességét. 

Mik azok a tényezők, melyekkel szembesülnünk kell, s amelyek a bennünk lejátszódó tudatos folyamatok ellen hatnak? Mik azok a jelenségek, melyeket ezen a téren károsnak ítélünk, és elhagyandóknak, megváltoztatandóknak kell tekintenünk a szellemi út vonatkozásában?

A mai világban a szellemi-égi törvénytől és rendtől való elszakadás, „kizuhanás” irányvonala uralkodik, amely életünk minden területére erőteljes hatással van. Így a táplálkozásunkra, étkezésünkre és az ételek elkészítésének folyamataira is. Milyen szellemi szemléletmód és gondolkozási irányvonal szükségeltetik mindezek felismeréséhez és megértéséhez? 

A „mérgező világ” részleteinek megismerésével, meglátásával és az ellenünk ható folyamatok feltárásával kezdődhet az a metódus és napi gyakorlat, mely a „helyreigazodás” és megtisztulás helyes ösvényét világíthatja meg a lábunk előtt. 

Témakörök:

 • Az ipari élelmiszer előállítás és a gazdaság  célja  napjainkban.
 • Vegyszerek, kemikáliák, tartósítószerek, adalékanyagok,  
 • feldolgozása, testidegen „tömítőanyagok”, élelmiszerpreparátumok,”lálék”
 • Profitorientáltság  – mindenek felett. 
 • A termőföld csökkenése, elszennyezése.
 • A táplálékul szolgáló növények beltartalmi értékének drasztikus csökkenése.
 • A reklámipar, a szimbólumok negatív használata.
 • Az emberi életvitel drasztikus megváltozása
 • Túlnépesedés, népesedési fluktuáció
 • A tradícionális szokások elhagyása
 • Az ételkészítéshez szükséges ősi tudás, lelkiség, érzék eltűnése.
 • Az ízlés uralma, a kívánság hatalma, igények lezüllése.
 • Testiség , az érzékszervek kielégítése.
 • A mértékletesség és önfegyelem hiánya
 • A függőségek halmozott kialakulása.
 • A főző,- tároló és tálaló edények „minősége”. 

Az előadás időtartama:   3 tanóra

 

A TÁPLÁLOZÁS SPIRITUÁLIS SZEMMEL 2.

Fel kell ismernünk, hogy a teljes ember igazi és természetes szükségletei nem egyeznek a világban felkínált és elérhető lehetőségek nyújtotta megoldásokkal. A jelenlegi ételkészítési és táplálkozási formák inkább elvonnak (hiány), vagy szükségtelen többletet okoznak, ezen kívül mérgeznek, vagyis betegítenek, melyek következtében a szellemi úton járóban fel kell, hogy merüljön a helyreállítás igénye. A megbetegedés ellenében az egészség megvalósítása célként határozható meg, azonban ennek eléréséhez mélyreható ismeretek megszerzésére van szükség. 

Mi a betegség? Mi az egészség?  A nyugati táplálkozástudományi megközelítés tudományos eszközeivel az anyagiság alapján mérhető és analizálható beltartalomra koncentrál, míg a szellemi rátekintés a táplálék és a táplálkozás szubtilis fizikai, energetikai és spirituális élet-filozófiai aspektusait is figyelembe veszi, sőt, kellő hangsúllyal emeli ki azokat. Milyen megoldások érhetők el a rekultiváció megkezdéséhez? Milyen területek igényelnek drasztikus átformálást?

A vegetarianizmus, mint lehetséges megoldás széleskörű tartalmi elemekkel bír. Ennek kialakulásáról, fajtáiról, formáiról, és eredményességéről, szemléleti yogikus és energetikai vonatkozású tartalmáról, valamint a gyakorlati megvalósítás metódusairól részletes tudás elsajátítására van lehetőség. 

Témakörök:

 • Egészség, betegség. fogalmi átbeszélése.
 • Betegségek kialakulása a mérgezettségi fokozatok alapján.
 • Böjt, tisztító eljárások, Satkarmák.  /Bővebb kifejtése más előadóktól is/
 • A nők és Anyák szerepe az ételkészítésben. Szokások, megszokások, beidegződések, öröklött konyha.
 • A táplálkozás-élettan Ny-i megközelítése. /Fehérjék, szénhidrátok, stb./
 • Rekultiváció. Szemlélet, alapanyag, eszköz, módszer.
 • A rekultiváció célja, fokozatai, a helyreállítás lehetséges területei.
 • Megoldások jógagyakorlók számára. Vegetáriánus táplálkozási formák.

Az előadás időtartama:  3 tanóra

 

 

 

A TÁPLÁLOZÁS SPIRITUÁLIS SZEMMEL 3.

Van egy ősi tudásunk, mely a helyreállítás és az alkalmazás területén nagy segítségünkre lehet. Őseink – az élelmiszerek előállításában, az ételek elkészítésében és a táplálkozásban – kozmikus és isteni mértékeket és értékeket vettek figyelembe. Égi rend és törvény uralta mindennapjaikat, így a táplálkozásukat is. A természet-közeliség  ezen hagyománya, mely kozmikus szimbólumokkal, az elemek ideájának szemléleti és gyakorlati átélésével és alkalmazásával operált  – bizonyos formában és intenzitással – feléleszthető és alkalmazható táplálkozásunkban.

Az élelmiszerek forrásának megválogatásától, az ételkészítés eszközeinek mibenlétén át, a technológiák alkalmazásáig számos területen tudunk változtatni. Milyen lelki, fizikai „keret” az ideális? Hogyan tudunk az ételkészítés gyakorlatában a rendhez, a természeteshez úgy igazodni, hogy az elkészült étel minden téren a legnagyobb intenzitással támogassa, és ne rombolja létünket? 

Mi a makrobiotika? Létrejöttének történetében, lényegében, alapanyagaiban és technológiai folyamataiban az ősi tudás és rend ismerhető fel, melyek együttes hatása – a tudatos alkalmazással – a gyógyulás folyamataiban nyújt hathatós segítséget, kiemelve az élelmiszerek és az étel tiszteletét és az Énség teljes jelenlétét a táplálkozás folyamatában is.

Témakörök:

 • „Keleti” rátekintés. 
 • Az ételek összeállításánál figyelembe vett szempontok.
 • Őseink szellemisége. Az ősi tudás életre keltése, gyakorlata.
 • Makrobiotika, ételenergetika. szimbolika.
 • A gabonák szerepe és élettani hatása.
 • Kínai öt elem tan.
 • Ayurvéda /Más előadótól, vagy későbbi évfolyamon/
 • Mi az ételkészítés és a vele járó mindenfajta szellemi és fizikai művelet spirituális célja? 

Az előadás időtartama  3 tanóra

MEDITÁCIÓ az elemekkel

 1. FÖLD  elem meditáció.   Időtartama:  1 tanóra
 2. VÍZ elem meditáció.        Időtartama:  1 tanóra
 3.   TŰZ elem meditáció.      Időtartama:  1 tanóra
 4.   LEVEGŐ meditáció.         Időtartama:  1 tanóra

                        Vizsgára felkészítés

Időtartama:  2 tanóra