Előadások

Oktatóink rendszeres résztvevői a Magyar Jógaoktatók Szövetsége által szerveztett konferenciáknak és jóganapoknak.

15+ videót találsz meg ezen az oldalon olyan témákban mint a: Meditáció, Életvezetési elvek, Személyiség, Klasszikus szövegek és Jógaterápia.

Az előadások listában
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  2015 - Jóga Konferencia

  Szép Ferenc: Jóga életmód és lélektudatosság

  Jóga életmód a Kriya jóga tükrében.
  Az élet szent játék.
  Éljünk egyszerüen és gondolkodjunk istenien!
  Ápoljunk jó szellemi szokásokat!
  Mi az igazi siker?
  A kiteljesedés három ösvénye.

  12 perces gyakorlás + előadás

  2016 - Jóga Konferencia

  Selmeci Csongor
  Jóga és betegség, a jógaterápia jelentősége

  2017 - Jóga Fesztivál

  Szép Ferenc
  A tisztaság a jógában - śauca

  Tóparti Csend
  Tudatosságban élni
  Külső tisztaság
  Szellemi fürdés és tisztulás
  A koncentráció képessége
  A tücsök és a pénz
  Az érzékek feletti uralom

   

  Zoltai Miklós
  Az elégedettség, mint a határtalan boldogság forrása

  2017 - Jóga Konferencia

  Zoltai Miklós
  A jóga mint egyetlen megoldás a társadalmi problémákra

  1.Végveszélyben az emberiség. A beteg társadalom. Kórkép: mentál-, pszicho-, szomato- és szociális állapotok.
  2. A jelen állapotok konkrét okai.
  3. A jóga célja és feladata.
  4. Miért csak a jóga a megoldás kulcsa?

  Szép Ferenc
  A meditáció átalakító ereje a kriya jóga mestereinek tanításai alapján

  A kriya jóga mestereinek tanításai alapján. Az élet egy szent játék. Mindannyian örök keresésben vagyunk és egy napon fölismerjük, hogy a tünékeny külső örömökön túl, a maradandó boldogság forrását csak belül találhatjuk meg. Ennek az egyik útja a meditáció, mely befelé visz bennünket a szellem különleges királyságába. Ebben a csodálatos kalandban ki kell fejlesztenünk a test, az érzékszervek és az elme fölötti ellenőrzést. Jól kell használnunk az értelem adományát, a jelenlét, az elengedés és a koncentráció képességét. Föl kell ébresztenünk az igazi akaraterőt, az állhatatosságot és a szeretetteljes odaadást. A gyakorlás által egyre jobban kiszabadulhatunk a rossz szokások hatalmából, elménk napról-napra kiegyensúlyozottabb lesz, elmélyül bennünk a szeretet és a bölcsesség.

  2018 - Jóga Fesztivál

  Selmeci Csongor
  A tamasz a mozdulatlanság és a sötétség energiája

  Szép Ferenc
  Irtózás és negativitás: dvésa mint akadály

  2018 - Jóga Konferencia

  Zoltai Miklós
  Jógabölcselet-meditáció-akadályok és azok megszüntető stratégiái

  1. A meditáció célja, feladata, tárgya
  2. A három világ: májá világa-májá tudat, spirituális világ-spirituális tudat, transzcendens tudat-brahman gyáni.
  3. A dzsívátma (egyéni lélek), a személyiség működési elve, ingerfelvétel-reakció, életvezetés-életmód, ok-okozat, auto-hetero konfliktusok.
  4. Az akadályok (májá-tudat, ahankár, aszmitá) feloldása, stratégiák.
  5. A mindent átható Átman/Brahman. Dzsíva – Átman azonossága; boldog (ánanda) szenvedésmentes állapot.

  Szép Ferenc
  Kriya jóga meditáció a főbb jógautak tükrében

  A Kriya meditáció eredete a tanitók szerint, az idők mélységébe nyúlik vissza, mint minden más tanítás és gyakorlat. Ez a meditáció is finoman alkalmazkodik az emberiség tudatszinjéhez, megértéséhez. Paramahansza Jógánanda révén ismerte meg a nyugati világ ezt a gyakorlatias technikát. Az ő megfogalmazásában a Kriya meditáció egy olyan technika, mely a tudomány és a vallások alapjául szolgáló elvek föltárása révén a közös gyökereket igyekszik megtalálni. Megtapasztalást kinál arra, hogy az elme magasabbrendűbb, mint a test és az elménél magasabbrendűbb a Lélek. Bensőséges kapcsolatot kinál az ember hallhatatlan benső szellemi Én-jével. Több jógaút esszenciája találkozik ebben a technikában. Hatha jóga: ászana, pránájáma, bandha, mudrá gyakorlatok. Rádzsa jóga elemek vannak benne: koncentráció, meditáció. A karma jóga önzetlen cselekedetei: a lélek a cselekvő rajtam keresztül. A Bhakti jóga szeretetteljes odaadása: az egó fölajánlása a Szeretet oltárán. A Dnyána jóga: a fény, a hang és a rezgés érzékelése. Külső ösvény is és belső ösvény is egyben. Megmutatja, hogy a láthatatlan létezés az alapja minden láthatónak.

  Selmeci Csongor
  A meditáció és az agy működés

  A mai tudományos kutatások tükrében pontosan tudjuk a megváltozott tudatállapotokhoz tartozó agyműködés idegélettani paramétereit. MInd az elektromos, mind a kémiai működése az agysejteknek az egyes tudatállapotokhoz (ébrenlét, relaxáció, meditáció – álommal való alvás, mély alvás), tartozóan viszonylag pontosan ismert. Az elődás során végig fogjuk tekinteni a neurofeedback és a hangfény terápia (agytréning, audio-visual entrainment) tükrében a meditációhoz tartozó agyhullámmintákat, és kémiai müködési – hormonális-neurotranszmitter hátteret. Ezek után áttekintjük, hogy mindez hogyan alkalmazható a napi életvezetésünkben és gyakorlásunkban. Röviden szó lesz ennek kapcsán a jelenleg folyó jógakutatások eredményeiről is.

  2019 - Jóga Fesztivál

  Szép Ferenc
  Az anyagon túl a felszabadulás misztériuma

  „Mindig követtem a belső nyugalom és a külső tevékenység kiegyensúlyozott útját.” (Paramahansza Jógananda)
  Az ember feladata: állandóan emlékezni a FORRÁSRA és mindent megáldani, fölajánlani, fölemelni és átszellemiesíteni.
  BEFELÉ FORDULÁS: Egyszerű élet és emelkedett gondolkodás – Légy fölfedező, fordulj befelé és találd meg a Lelked! – Találd meg, ki van a tudatod mögött és eléred a legnagyobb sikert is, amit ember elérhet! – Találd meg a Lélek-patak forrását.

  Selmeci Csongor
  A legfontosabb jógaszentírások bemutatása

  Bhagavad Gíta: A Magasztos Szózata – Eredetileg a Mahábhárata című eposz része, de önállóan még nagyobb hírnévre tett szert, mint a teljes mű. Jelentősége a hinduizmuson belül hasonló mértékű, mint a kereszténységben az Újszövetségé. Alapvető, és mindent meghatározó.

  Patandzsáli: Jóga Szútrák – A Jóga szútrák annyira jelentősek, hogy miattuk a korszakot a jóga klasszikus korának tekintjük. E mű tárgyalja, az emberi létforma lehetőségeinek, a társadalomnak és a világ működésének a megismerését, leírja a jóga nyolcrétű modelljét – amelyet rádzsa-jógának is ismerünk. Ez a szanszkrit szöveg valamivel kevesebb mint 200 aforizmaszerű mondatot tartalmaz, amelyet újra és újra magyaráztak évszázadokon keresztül.

  Hathapradipiká – A Hatha Jóga klasszikus kézikönyvének tekintendő, mely a XIV. században íródott. 5 fejezetbe szedett 409 vers-szakból áll. Az 5. terápiás fejezetet tartalmazó kézíratot hosszas kutatás után a Kaivalyadham szakemberei találták meg. 101 kéziratot hasonlítottak össze a fordításnál. A  Jóga szútrák után a 2. legforgatottabb klasszikus mű az intézetünkben. 

  Gerandha Szamhita – Valószínűleg a XVII. sz. vége felé jött létre. A 2. legnagyobb tekintélyű és legismertebb hatha jóga szöveg. 7 fejezetben 317 verset tartalmaz. Leír: 21 tisztító gyakorlatot 32 ászanát 25 mudrát (bandhát) 5 pratjahárát 10 pránájámát 3 dhyánát 6 szamadhit.

  2019 - Jóga Konferencia

  Szép Ferenc
  Terápiás lehetőségek a meditáció tanításában az intuíció kifejlesztéséhez a kriya jóga fényében

  A jóga olyan gyógyító folyamat, melyben a testi, érzelmi és a mentális tisztuláson túl, a lélekben való kiteljesedés tapasztalata is megjelenik. A fejletlen intuíció és a korlátozott értelem nem tudja fölfogni sem megérteni a lélek valóságát. (Bhagavad Gita II.29.) A tudás és az értelem alkalmazása nagyon magas szintre elvisz bennünket, különösen a jelenségek világában, azonban a lélek megismerésében, megtapasztalásában, mindehhez még az intuíciónkat is ki kell fejlesztenünk. Jogananda két erőt említ, mely születésünkkor már csirájában bennünk van. Ez a két rendkívül fontos erő, az értelem és az intuíció. Érzi minden dolognak a lényegét, föltárja, megmutatja és nem foglalkozik az igazának a bizonygatásával. Úgy tűnik, hogy mindentudó. Jógananda szerint lehet egy lény testi, érzéki, értelmes, spirituális, de valójában az emberi szint az intuíció megnyilatkozásával kezdődik el. Miért? Azért, mert az élet nagy kérdéseire: „ki vagyok én, honnan jöttem, hová tartok, és mi az életem értelme?”- nos, mindezekre a választ csak az intuíció segítségével találhatjuk meg.

  Selmeci Csongor
  A haladó és biztonságos gyakorlást megalapozó jógakutatások

  Az előadás során bemutatásra kerülnek a 20. század elején még élő Nátha tradíción alapuló (Hatha Pradípiká, Gerandha Szamhítá, Siva Szamhitá) komoly energetikai, gyakorlatokkal kapcsolatos élettani és irodalmi jógakutatások, amelyekre a jóga felsőoktatási tananyaga felépült Indiában.

  Milyen kutatásokkal támasztották alá a mai emberre alkalmazott haladó, de mégis biztonságos technikákat? Szó lesz ennek kapcsán a haladó pránájáma gyakorlatok előkészítési rendszeréről, ennek eredményeképpen beálló élettani állapotról, a szamádhiról és az ehhez kapcsolódó szamádhi kutatásokról, a szamádhi élettani és energetikai hátteréről.

  Valamint szó esik a nemzetközi jógakutatások mai irányairól és a fontosabb magyar eredményekről is.

  Zoltai Miklós
  A gondolatról, a gondolkodásról a jógabölcselet tükrében

  I. Az előadás témáját illusztráló immagináció – meditáció.

  II. A gondolkodás, a gondolat eredete: Brahman, karmikus evolúció, muladhara-svadhisthana csakra. Maya-világ, maya-tudat, spirituális világ, spirituális tudat, transzcendens tudat. A gondolatok hatásmechanizmusai, konfliktusok, betegségek, jáma-nijáma.

  III. A gondolat trónfosztása. Az igazi jóga célja. A tudat felemelkedése, csakrák. Pratyahara, dharana, dhyana, samadhi.

  IV. Befejező meditáció.

  2020 - Jóga Fesztivál

  Szép Ferenc
  Kelet és Nyugat találkozása - Paramahansa Yogananda élete és tanítása

  Selmeci Csongor
  A guru szerepe egy tudományos jógaintézet életében

  2020 - Jógaterápia Konferencia

  Selmeci Csongor
  Jógaterápiás rendszerek összehasonlítása

  Hogyan alkalmazzák az ősi jógaterápiás tudást a ma élő fiatal jógik?