KAIvaLYADHAMa

A jóga forrása – Ahol a tradíció és a tudomány találkozik!

 A jóga magyarországi terjedését nagyban elősegítheti, ha az ősi tudás mai tudományos kutatásokkal is alá van támasztva. Ennek a szükségességét felismerve minden kortárs mester részt vett, vagy támogatott ilyen kutatásokat, például Swami Satyananda, Swami Veda Bharati, vagy B. K. S. Iyengar. Az ősi tudás és a mai tudomány lelkesítő integrációjára remek példa az indiai KaivalyaDham Intézet.

A Magyar Jóga Akadémia 2015-ben együttműködésre lépett a Bombay melletti Lonavlában működő KaivalyaDham-mal, ahol a jóga tradíció és a tudomány találkozik.

kaivalyadham intézet bejárata
Kaivalyadhama intézet bejárata
dr-bhole
Dr. Bhole

A 2000-es évek elején dr. Bhole, a Kaivalyadhama volt kutatási igazgatója Timcsák Géza szervezésében többször járt Magyarországon oktatókat továbbképezni. Rajta keresztül kapták a magyar jógaoktatók az első benyomásokat erről a magas színvonalú integrációs munkáról. 2012-ben jártunk először az Intézetben, ahol az igazgató személyesen fogadott és szakértő vezetésével látogathattuk végig az intézet különböző részlegeit. Láttuk a kezelőhelységeket, ahol a természetgyógyászati és ájurvédikus kezelések zajlanak, számtalan jógatermet, ahol a betegekkel való foglalkozás és a jógaoktatás, illetve a külsős résztvevőkkel zajló kurzusok folynak.  Vendégül láttak minket egy olyan ebédre, ami az ott lévő betegek igényeire a folyamatban lévő kúrák alapján lettek összeállítva. Ritkán van lehetőség ilyen méretben, ennyire összeszedetten és jó körülmények között látni jógaoktatói tevékenységet, ahol a teljes infrastruktúra a tudás továbbadását szolgálja.

Inspiráló volt a személyes érdeklődés, ami az egyes hallgatókra, betegekre irányult az állapotuk javítása érdekében. Tárgyalunk arról, hogy előadók jöjjenek Magyarországra, illetve jógaoktatók utazzanak Indiába, hogy a jóga egyidejűleg tradicionális és modern szemléletét meghonosíthassuk itthon.

A Kaivaljadhamban ráadásul már kiépült a hivatalos szervekkel, a kormányzattal az a kapcsolat, amelyet Magyarországon is áldásos lenne megvalósítani.

Jógaóra a főiskolán
Jógaóra a főiskolán

Kaivalyadhama

Kaivalyadhama  a világ vezető jógakutatási és alkalmazási központja: a jóga tradicionális szövegeit modern nyelvekre fordítják, élettanilag vizsgálják az ősi jógatechnikák hatásait, majd alkalmazzák a gyógyításban kórházukban, és oktatják hallgatóiknak a főiskolán. Évente 4000 tanfolyami résztvevő és hallgató, és több ezer beteg fordul meg a központban, ami jóga kutatási eredményeit 1924 óta publikálja a Yoga Mimamsa nevű folyóiratban. A Kaivalyadham alapítója – Swami Kuvalayananda – Gandhi jógaterapeutája volt, s az Indiai kormány azóta is komolyan támogatja az Intézet működését.

A KaivalyaDham nem egy hagyományos értelemben vett jógaegyetem, aminek tanszékei vannak, hanem a jóga gyakorlati, tapasztalati megközelítéséhez illeszkedve önálló, gyakorlati központú, saját területükön külön-külön is világhírű intézetek együttműködése.

A KaivalyaDham spirituális szívét egy ashram adja, amely egyesíti magában a különböző intézetek működésének eredményeit.

Kutatóintézet

A Tudományos Kutatási Részleg a világ legrégebbi és máig is egyik vezető jógakutató intézete kvantitatív fiziológiai, radiológiai, pszichológiai, sport, biokémiai, és neurológiai összefüggéseit kutatja a jóga mindennapi alkalmazásában.

A Tudományos Kutatási Részleg tevékenysége elsősorban két nagyobb irányba sorolható.

Először is, úttörő kutatásokat végeznek a jógagyakorlatok hatásairól, úgymint ászanák, kríják és pránájámák. Ezeket a tanulmányokat különböző tantárgyak formájában adják elő az iskolás gyerekeknek, főiskola hallgatóknak és rendőrtiszteknek.

Másodszor, kutatásokat végeznek a jóga gyógyító hatásairól különböző betegségek esetén, mint például elhízás, diabétesz, stressz, vakság, stb.

Számos évtizednyi komoly kutatómunka után, rengeteg tudás gyült össze, melyet több mint 1000 kutatási cikkben publikáltak nemzetközi folyóiratokban. A részleg munkájához tartozik, hogy előadásokat és szemináriumokat tartsanak az egyetemeken, posztgraduális szinten, valamint konferenciákon világszerte.

Évente számos projekten dolgozunk a részleg teljesen felszerelt laboratóriumaiban. Ezek az alábbi hat fő kategóriába tartoznak:

  1. Élettani
  2. Radiológiai
  3. Pszichológiai
  4. Sporttudományi
  5. Biokémiai
  6. Neurológiai

A Pune-i Egyetemmel való kapcsolattal a részleg M.Phil és Ph.D. kurzusokat tart, miközben együttműködésben állnak más indiai egyetemekkel is és tudósokkal Európában és az USA-ban. A Kaivalyadhama Tudományos Kutatás Részlege 1924 óta jelentős mértékben járult hozzá, hogy a jóga és az egészségügy kapcsolata egyre szorosabbá váljon.

Tudományos kutatás
Tudományos kutatás

Ősi és modern szövegek könyvtára

A Filozófiai Irodalmi Kutató részleg egy hatalmas irodalmi anyagot felölelő könyvtár, amely az ősi jógaszövegeket elemzi, állítja helyre, készít bibliográfiákat és enciklopédikus munkákat. Ez a gyakorlatban olyan kritikai kiadások megjelentetését foglalja magában, ahol az ősi szövegek első angol nyelvű publikációit készítik el úgy, hogy több fennmaradt szöveg változatot fordítanak le egy kötetben és magyaráznak.

A jóga nem lehet teljes a már ismert ősi iratok alaposan átgondolt tartalma nélkül. A Kaivalyadhama Filozófiai-Irodalmi Kutatási Részlege biztosítani tudja azt a szakmaiságot, ami talán a világ legátfogóbb jóga archívumát alkotja meg.

A részleg elsődleges célja, hogy összegyűjtse, analizálja, terjessze és megőrizze az ősi és modern jógamunkákat. A jóga eredeti jelentéseinek védelme manapság létfontosságú, mivel világszerte egyre népszerűbb. Ez magával hozza ennek a gyönyörű bölcsességnek a nem várt torzulásait. Emiatt a jóga most kritikus helyzetben van, mert elveszhet India megfizethetetlen és pótolhatatlan jóga öröksége.

Kaivalyadhama könyvtár
Kaivalyadhama könyvtár bejárata

Alapkutatási és analitikus kutatási részleg

A részleg alapmunkája, hogy a hagyományos jóga tanításokat (az ősi eredeti műveket, mint a Patandzsáli Jógaszútrák, Hathapradípiká, Gerandha Szamhitá, Sivaszvarodaja, Goraksasatakam, Kapalakurantaka Hathábhjásza-Paddhati, stb.) rendszerezett és tudományos módon tegye közzé, ezzel még érthetőbbé és elfogadhatóbbá téve mindenki számára. Szvámi Kuvalajánanda eredeti kutatási módszertana még mindig használatban van a jóga etikai, szociális, filozófiai és spirituális alkalmazásában. Ez a megközelítés maga után vonja a tudás tágulását és a koncepciók kibontakozását.

Az Intézet alap kutatási tevékenysége minden jógakutatáshoz és ősi irathoz kapcsolódik. Például ilyen a világszerte létező jóga kéziratok információinak katalogizálása. Jelenleg több mint 3000 forrásunk van. A fontos jóga kéziratokat összegyűjtjük és elemezzük a további munkákhoz és a publikáláshoz. Más fontos szövegekkel hitelesítjük és kritikai kiadásokként adjuk ki a nagyközönség számára. A szövegeket, melyek ?elvesztek? újra létrehozzuk és felújítjuk a töredékekből.

Népszerű kiadványokat hozunk létre a jóga jelentős területein, úgy mint pránajáma, jógaterápia és ászana.

Kaivalyadham könyvek
Kaivalyadhama által kiadott könyvek

Az intézmény módszertani és ismeretelméleti analízissel speciális feltáró munkákat is végez a jóga különböző területein. Miután a jóga szövegeket lefordítottuk hindire és angolra egy szójegyzet is készül annak érdekében, hogy a modern olvasó a szövegeket a lehető legjobban megérthesse. A végén monográfiák készülnek, melyek a különleges területekkel foglalkoznak. Kutatási publikációkat készítettünk elő, hogy a kulcskérdéseket tisztázni tudjuk. A Jóga Kósa (szótár) a jógakifejezések, koncepciók és gyakorlatok átfogó megértését mutatja be a szöveg-összefüggéseken keresztül. A Jóga Kósa egyfajta sablonként szolgál, ami majd később nagyobb Jóga Enciklopédiaként fog megjelenni.

Könyvtár

Kaivalyadhamanak kiváló hírneve van, ha filozófiai és irodalmi kutatásról van szó a jóga területén. A kutatási igazgatónak és csapatának több évtizednyi értékes tapasztalata van ezen a területen. Ma a stáb kutatási irányai jóga etikai, szociális, filozófiai és spirituális vonatkozásait ölelik fel, legyen az modern vagy ősi. Ezeket a vonatkozásokat tanítási és fordítási perspektívából is megvizsgálják. A stáb fő célja, hogy akadémiai tanulmányokat publikáljon és megalkossa a legátfogóbb jóga referencia anyagot.

Szvámi Kuvalajánanda mélyen tisztelte a jóga irodalmat. Szükségesnek tekintett minden egyes olyan pálmalevelet összegyűjteni, amin a jóga kifejezés volt írva vagy nyomatva. Küldetésének tartotta egy globális jógainformációs központ és adatbank megalkotását. A jelenlegi könyvtár Kaivalyadhamában több, mint 35.000 jógakönyvet tartalmaz. A katalógus teljesen digitalizált, így még könnyebben hozzáférhető a látogatók számára.

Pálmalevelek
Pálmalevelek

Főiskola

Az oktatási intézetük neve a támogató nevét viselő Gordhandas Seksaria Kulturális Szintézis és Jóga Főiskola elméleti és gyakorlati okleveles, diplomás jógaképzéseket, valamint haladó tanárképzéseket, jógaterapeuta képzéseket és speciális kurzusokat nyújt az érdeklődőknek.

1951-ben alapította Szvámi Kuvalajánanda a Gordhandas Seksaria Jóga és Kultúrális Szintézis Főiskolát, hogy a jógaoktatók képzésének megfelelő helyet biztosítson. Amellett, hogy a főiskola haladó jógatanárokat képez, tanfolyamokat tartanak katonatiszteknek, rendőrtiszteknek, egészségügyi szakembereknek, üzletembereknek és pedagógusoknak. A Főiskolát az Indiai Kormány is elismerte, mint Felsőfokú Tanulmányi Intézetet.

Miközben a jóga a főiskolai tanítás részeként világi funkciót lát el, a spirituális, az egészségügyi és gyógyítási vonatkozásai is az oktatási tananyag részei. A jövő a Punei Egyetemmel való együttműködésben él tovább, hogy átfogóbb egyetemi és főiskolai kurzusokat szervezzünk és megerősítsük az online tanulási szerkezetet. A jóga hagyományokat követve a főiskola minden kurzusa gurukulam rendszerű bentlakással működik, még a több éves kurzusok is.

Ászanak óra a egyetemi hallgatóknak
Ászanak óra a egyetemi hallgatóknak

Főiskola képzései

1. Minősített jóga kurzus (6 hét)
2. Másoddiplomás jógatanárképzés (9 hónap)
3. Másoddiplomás jógaterapeuta képzés (18 hónap)
4. Jóga alapozó kurzus (21 nap)
5. Ayurvéda alapozó kurzus (21 nap)
6. Haladó jóga kurzus (30 nap)
7. B.A. Jóga filozófia (6 szemeszter)

Az online elérhető kurzusaikról itt tájékozódhat.

Képzés a főiskolán
Ayurvédikus kezelés a Kaivalyadhama jógakórházban

Jóga kórház

A jóga kórház és egészségügyi központ neve Srimati Amolakdevi Tirathram Gupta Jóga Kórház és Egészségügyi Központ, amely átfogó jóga szemléletbe ágyazva alkamaz jógatechnikákat, diétát, ayurvédát, naturopátiát és nyugati orvoslást. Valamennyi terápiás területet orvosi felügyelet alatt, egymással összehangoltan alkalmazzák.

ayurvédikus kezelés a Kaivalyadhama jógakórházban
Ayurvédikus kezelés a Kaivalyadhama jógakórházban

Az egészségügyi központ jógára, ayurvédára, természetgyógyászatra és különleges diétákra szakosodott. Ez az S.A.D.T. Gupta Jóga Kórház és Egészségügyi Központ. Nem a hagyományos értelemben vett kórház-modell működik itt, minden korosztály megtalálható a pácienseink között. Néhányan a krónikus problémáik miatt kérnek segítséget, mások az életvitelük miatt kialakult akut betegségek miatt. Vannak, akik semmilyen fizikai betegséggel nem rendelkeznek, csak azért érkeznek hozzánk, hogy békés, nyugodt időt töltsenek itt és figyeljék saját testüket, visszatalálnak önmagukhoz. Kétágyas szobák vagy családi lakosztályok állnak rendelkezésre méltányos áron, melybe beletartozik a kiváló vegetáriánus étel, masszázsok, előadások, mantra éneklések, séták és így tovább. Az ittlét minimális időtartama 1 hét, de sok beteg olyan boldognak / kiegyensúlyozottnak érzi magát a csodálatos környezet és a kedves személyzet hatására, hogy gyakran meghosszabbítják a látogatásukat és még tovább maradnak. A létesítmény kerekesszék-barát. Nincsen semmilyen általános modell vagy recept a kezelésre. Az orvosokat bármikor lehet hívni (mivel az Intézetben laknak) és minden esetet egyedien kezelnek.

Kiadó

Kutatási és gyógyítási eredményeikről a Yoga Mimamsa kiadón keresztül számolnak be könyveken, negyedéves folyóiraton, DVD-ken, és e-book-okon keresztül.

A legkeresetebb tudományos kutatási értekezés a jógáról a Yoga Mimamsa, amely a kutatási és gyógyítási eredményeikről kiadón keresztül számolnak be könyveken, és a negyedévenként megjelenő tudományos folyóiraton, DVD-ken, és e-book-okon keresztül. A Yoga Mimamsa, egy negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, melyet először 1924-ben publikáltak. A folyóiratnak ma már világszerte vannak olvasói és jelenleg 43 publikált évfolyama van.

 

yoga-mimamsa
Az intézet kiadása: yoga-mimamsa

A Magyar Jóga Akadémia szeretné meghonosítani Magyarországon a Kaivalyadham által kidolgozott világhírű jógakutatási és alkalmazási modellt. Olyan magyar oktatókat szeretnénk képezni, akik a kaivalyadhami tapasztalatokkal felvértezve képesek a jógaterápiát a személyiség megváltoztatásáig, a betegség okainak a megszüntetéséig vezetni.

Ez a kis összefoglalás reméljük segített, hogy kapjatok egy átfogó képet a Kaivalyadham-ról, amelyről a közeljövőben sokat fogtok még hallani!