A Kaivalyadhama jóga tradíció

A Kaivalyadham  a világ vezető jógakutatási és alkalmazási központja: a jóga tradicionális szövegeit modern nyelvekre fordítják,  élettanilag vizsgálják az ősi jógatechnikák hatásait, majd alkalmazzák a gyógyításban kórházukban, és oktatják hallgatóiknak a főiskolán. Évente  4000 hallgató, és több ezer beteg fordul meg a központban, ami jóga kutatási eredményeit  1924 óta publikálja a Yoga Mimamsa nevű folyóiratban. A Kaivalyadham  alapítója – Swami Kuvalayananda – Gandhi jógaterapeutája volt, s az Indiai kormány azóta is komolyan támogatja a Központ működését. 

Paramhansza Madhavadaszdzsi

Paramhansza Sri Madhavadaszdzsi Maharádzs (1798 – 1921) nagy jógamester volt, aki Bengálból származott. 50 évet töltött azzal, hogy gyalogosan vándorolt Indiában és jógát gyakorolt a Himalája félreeső helyein. Később, amikor 80 éves lett elkezdett tanítani.

Paramhansa Madhavadaszdzsi fő szószólója volt annak, hogy elevenítsék fel a jógatechnikákat, amelyek addigra már csaknem teljesen eltűntek India nagyrészéről. Bátorította Szvámi Kuvalayanandát, hogy tudományosan vizsgálja meg a jóga gyakorlatok jótékony hatásait, és népszerűsítse őket az emberiség egészségének javítása és a spirituális fejlődésének ösztönzése céljából.

 Tanára kérésére Szvámi Kuvalajánanda megalapította a Kaivalyadháma Intézetet. 1924-ben ez volt az első ilyen jellegű Jóga Intézet Indiában, és megkezdte a tevékenységét, mint a hatha jóga tudományos és orvosi tanulmányozásának bemutató központja. Ezzel párhuzamosan ismertté vált, mint az ősi szövegek, tanítások, és az ezeken alapuló gyakorlás forrása, és a jóga terápia székhelye.

Paramahansza Madhavadaszdzsi
Paramahansza Madhavadaszdzsi oltára
Paramahansza Madhavadaszdzsi
Paramahansza Madhavadaszdzsi

Paramahansza Madhavadaszdzsi patrónusa meghívott egy fényképészt Mumbaiból, hogy készítsen egy csoportképet a mesterről és tanítványairól. Paramahanszadzsi nagyon vonakodott, de a patrónus rendíthetetlen volt. A csoport összegyűlt, és Paramahanszadzsi beállt előre középre. A fotográfus elrendezte a csoportot és elkattintotta a fényképezőgépet. Előhívta a negatívot. Furcsamód Paramahanszadzsi nem volt a képen. A csoport minden más tagja rajta volt. A fa amely Paramahansza Madhavadaszdzsi mögött állt ott volt a képen, a guru szandálja rajta volt a képen, de ő hiányzott. Ez a dzsivamukta állapot, amikor a jógi megszabadul minden felelősségtől, független az anyagvilágtól. A feladatai teljesítése közben úgy viselkedik, mint egy üres tükör. Feladja az egót, az ?ÉN? elemet, amely a reakciók, a tükröződések oka, beleértve az olyan fantasztikus csodákat is, mint amelyek a jóga dharmamegha szamadhijának az állapotában tűnnek fel. Ebben az állapotban a jóga nem akar végrehajtani semmiféle csodát, nem is gondol rá, de a csoda mégis megtörténik, automatikusan, természetesen, saját magától. Egy jó ember szenved, és mi sajnáljuk őt. A dharmameghában a jógi látja, hogy egy ártatlan ember szenved, és a jógi tudatossága, az őt körülvevő erőtér megállítja a szenvedést.

Személyes élményeink, amelyet 2017 márciusi látogatásunk alatt szereztünk.

Madhavadaszdzsi tiszteletét hűen ápolja manapság is az Intézet. A főiskola előtti nagy információs táblán, a központi adminisztráció és a kórház irodáiban, valamint az ebédlőben találkoztunk az alapító mesterének nagyméretű képével.

Ami pedig kicsit túlmutat a hivatalos életrajzokon: Madhavadaszdzsi tanítványát a jóga azon magasabb gyakorlataiba vezette be, amelyek lehetővé tették számára olyan erők alkalmazását, hogy egy ilyen intézetet tudjon létrehozni és működtetni. Ezeket az erőket, a jóga magasabb fokozatait, mindenféle misztikus felhang nélkül kutatják az intézet területén belül található élettani és pszichológiai kutató részlegben.

Szvámi Kuvalajánanda

Szvámi Kuvalajánanda erőfeszítése nagymértékben felelős a jóga világméretű elterjedéséért. Az ő erőfeszítése miatt vált a jóga ősi tudománya elfogadhatóvá a modern elme számára, akinek csak a tudományosan, racionálisan bizonyítható dolgok az elfogadhatók. A jóga széleskörű elfogadása és alkalmazása a gyógyítás és az egészségügy területén az ő tudományos munkáján alapult.

1883 augusztus 30-án született, abban az időben, amikor a nemzeti újjászületés igénye lassan felébresztette India Anya szellemét. Főiskolai évei alatt Sri Aurobindó befolyása alatt volt, aki akkor, mint fiatal tanár dolgozott Baroda-ban. Azt követően a Bombay-i Egyetemen való végzése után belevetette magát a Lokmanya Tilak autonómia mozgalomba. Utazásai közben kapcsolatba került az írástudatlan indiai tömegekkel, akik babonásak voltak, tudatlanok és betegek testben és lélekben. Felismerte, hogy milyen hatalmas szerepet játszhat az oktatás az öntudatra ébresztésükben. Konkrét formát öltött az elképzelése amikor csatlakozott a Khandesh Education Society-hez (Khandesh Oktató Egyesület) Amalner-ban, ahol végül is a Nemzeti Főiskola rektorává vált 1916-ban. Szövetsége Jummadada Vyayamshala-val Baroda-ban és a tanára Rajaratma Manikrao, aki az indiai testkúltúra nagy képviselője volt, hívták fel a figyelmét az őshonos testnevelő rendszerekre, beleértve a jógát is. A jógával való találkozása új távlatot nyitott előtte.

Szvámi Kuvalajánanda oltára
Szvámi Kuvalajánanda oltára
Szvámi Kuvalajánanda fiatal korában
Szvámi Kuvalajánanda fiatal korában

Lelkes nyitottsága a jóga fizikai és pszicho-spirituális megközelítésére vezette őt a spirituális kutatás útjára. Egy nagy jógi Paramahansza Madhavadaszdzsi érkezett ekkortájt Bengálból Malsar-ba, Baroda közelébe a Narmada folyó partjára, aki vezetni tudta őt a jóga ösvényén.

Lelki vezetése, amely a hozzáfordulókat a jóga tudományának mélyebb területeire vezette, Szvámi Kuvalajánanda életútjának éles fordulatát eredményezte.

Arra vállalkozott, hogy egy új területen egy teljesen új megközelítést indít el. Megpróbálta feltárni néhány jógagyakorlat hatását az emberi testre a barodai kórház laboratóriumában 1920.21-ben néhány tanítványa segítségével. Személyes tapasztalatai összekapcsolva ezen kísérletek kiváló eredményével egyszer s mindenkorra meggyőzték őt arról, hogy a jóga ősi rendszere, ha a tudományos kísérletek eredményeképpen helyesen vagyunk képesek megérteni, nagy segítséget nyújt az emberi társadalom anyagi és spirituális feltámadásában. Ez vált élete küldetésévé.

  A Kaivalyadhama nem csak a legrégebbi jóga intézmény a világon, hanem a legátfogóbb is. Nemcsak oktat, hanem 1924 óta végez lényeges és újító tanulmányokat a jóga gyakorlásának minden területén.

Szvámi Kuvalajánanda alapította a Kaivalyadhámát 1924-ben, mert a Guruja filozófiája arra inspirálta és vezette őt, hogy a spiritualitás fel tudja emelni a társadalmat. Minden egyéb képességével együtt Szvámi Kuvalajánanda nagyszerű látnok volt, aki előre látta a jóga alkalmazásának hatalmas lehetőségeit az élet minden területén.

A Kaivalyadháma jóga tradíció különleges célja az, hogy összeházasítsa a jógahagyományt a modern tudománnyal olyan átfogó egységbe, amelyet külön-külön nem valósíthatnának meg. Szvámi nézete szerint a társadalom utat tévesztett és a két megközelítés új és boldog házassága tud csak segítséget nyújtani a megújulásban, és felépíteni egy jobb életet mindannyiunknak.

 A Kaivalyadháma 1924 óta folyamatosan növekszik és gyarapszik. 1951-ben avatták föl a jógaoktató képző főiskolát. 1965-ben a jóga technikáira specializálódott egészségügyi intézmény, a jóga kórház nyitotta meg kapuit. Ezt követve jöttek létre a társintézményei Indiában és nyugaton. Mostanában tervezik az intézmény státuszát egyetemi szintre emelni.

Szvámi Kuvalajánanda idős korában
Szvámi Kuvalajánanda idős korában

A jóga intézetet jóindulatúan támogatja az Indiai Központi Kormány, ez a támogatás 80 személy alkalmazását teszi lehetővé. Sok-sok újító tudós, orvos, filozófus és jógatanár úttörő munkája tartja a Kaivalyadhámát a jógagyakorlás élvonalában India és világszerte. India szelleme időtlen idők óta erős és életteli maradt olyan emberi nagyságok életművének eredményeként, mint amilyen Szvámi Kuvalajánanda is volt.

A Kaivaljadhámának, mint intézménynek a létjogosultágát az adja, hogy fenntartja ezt az erős szellemet. Ma Szvámi Maheshananda, mint az intézet elnöke és spirituális vezetője bölcsen és nagy odaadással folytatja az alapító örökségét. Naponta kétszer tart Havan-t (tűz szertartás), amelyen a személyzet, a diákok és a látogatók egyaránt részt vehetnek. Lelki útmutatás és tanácsadás céljából bárki felkeresheti, aki szükségét érzi.

Kaivalyadahama logo
Az intézet címere

Személyes élményeink, amelyet 2017 márciusi látogatásunk alatt szereztünk.

Szvámi Maheshananda
Szvámi Maheshananda

Szvámi Maheshananda az intézet legtávolabbi sarkában egy kis domb tetején lakik, az alapító, Szvámi Kuvalajánanda és az utóda, Szvámi Digambardzsi sírja mellett.  A reggeli és esti tűzszertartásoknak igen nagy erejük van. A háromnegyedórán keresztül folyamatosan zajló mantrarecitáció olyan energetikai hatást kelt a résztvevőkben, amely nagyon könnyen megélhetővé teszi a közvetlen kapcsolatot belső vezetésünkkel. Volt hogy egy japán csoporttal együtt 40-en, volt, hogy csak a magyar csoport, és volt, hogy egyedül vettem részt a szertartáson, amelyet a szvámi és segítője egy 25 éve mellette élő német hölgy.

Képek a tűzszertartásról

Tűzszertartás a Kaivalyadhamban a magyar csapattal
Tűzszertartás a Kaivalyadhamban a magyar csapattal
Tűzoltár
Tűzoltár
A tűzszertartás vezetői
A tűzszertartás vezetői

Az intézet jelenlegi oktatói

dr-sharma
Dr. B. R. Sharma​

Dr. B. R. Sharma

Dr. B. R. Sharma, M.A., Ph.D 30 éve a jóga ősi irataival dolgozik a Kaivalyadhama Kutatóintézetében, a Jóga Főiskola Igazgatója. 40 tudományos publikáció és 10 könyv szerzője, az indiai kormány Egészségügyi Intézetének (AYUSH) tanácsadó testületének tagja. Számos workshopot, oktatást tartott Spanyolországban, Portugáliában, Svájcban, Olaszországban, Japánban, Koreában, vendégprofesszor India számos egyetemén, a Yoga Mimamsa folyóirat főszerkesztője, a Jóga és Természetgyógyászat KutatásokTudományos Tanácsadó Testületének tagja.

Meghívásunkra, 2016-ban járt Veszprémben, akkor a Patanjali által leírt Krya Jóga tudásba vezetett be minket.

Dr. sharma es agica
Dr. B. R. Sharma és Selmeciné Ági a Kaivalyadham lonavlai irodájában