A jógaoktatás jövője

Tudomány

A jógaoktatás jövője, a jógaoktatás új szemlélete! Hogyan tudjuk integrálni a keleti, felfelé húzó jógagyakorlást és a nyugati, lefelé törekvő anyagi világot a tudomány segítségével?

A cikk tartalma
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top
  Swami Kuvalyanda
  Indiában 1923 óta kutatják a jógát

  A jógaoktatás jövője

  Sok ezer éve oktat és tanul jógát az emberiség. Ezekben az évezredekben kiválasztottak, világtól elvonult szentek, ashramokban élő szerzetesek fejlesztették magukat a végső egyesülés gyakorlataival és kevesebb figyelem jutott arra, hogyan tudják az általuk elért eredményeket mindennapi életükben kamatoztatni.

  A mai tudatossági szint megengedi azt, hogy ezeket a gyakorlatokat ne a világtól elvonulva, hanem abba integrálva tehessük magunkévá. Az a jóga, amit ashramokban gyakorolnak világtól elvonult szerzetesek olyan, mintha nem lenne leföldelve. Az elvonulva jógát gyakorlók szinte teljesen fel tudják adni világi létüket és ki tudják vonni magukat az anyagi létből. Aki alig eszik, mert sok órát pránajámázik, vagy egész nap meditációs ülésben ül, annak a kapcsolata nem túl szoros az anyagi világgal. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk tenni ezt az integrációt. 

  A Magyar Jóga Akadémia felvállalja azt a szerepet, hogy a jóga eredeti megközelítését és a legmodernebb kutatási eredményeket integrálva kialakítja ezt az új szemléletmódot Magyarországon.

  A jógaoktatás új szemlélete

  Lássuk, mit nyer egy jógaoktató és egy jógagyakorló ezzel a szemlélettel

  • Az ősi bölcsesség és a modern tudomány ötvözete – Egy olyan új jógaoktatási modellt dolgozunk ki, amely a minőségi jógaoktatást fogja fémjelezni, figyelembe véve az ősi tanításokat és a mai kor szükségletét!
  • Objektíven mérhető változások – A kérdőívek és mérések során kapott eredmények tudományos alapokkal látják el az egyébként szubjektív, nehezen mérhető változásokat.
  • Hatékony eszköz a jógaoktató számára – Az így kapott visszajelzés nem csak a gyakorló lát rá jobban saját folyamataira. Az oktató is hatékony eszközt kap a kezébe ahhoz, hogy tökéletesítse és fejlessze a visszajelzések alapján saját oktatói kompetenciáját!
  • Növekvő bizalom – A jógaoktató közelebb megy saját tanulóihoz, jobban megismeri őket, komolyabb bizalom alakul ki kettejük között és az egész csoportban, ami újabb változásoknak adhat teret. Ezt támogatják a személyre szabott gyakorlatsorok az otthoni gyakorlásukhoz.
  • Komolyabb motiváció – A tudományos alapossággal feldolgozott kérdőívek, a kézzelfogható mérési eredmények olyan motivációt jelentenek mind az oktató, mind a gyakorló számára, amely korábban nem volt elérhető. Kézzelfoghatóan látják a egyes területeken bekövetkezett változásokat!
  • Megnő a gyakorló elköteleződése – A gyakorlati tapasztalatokon alapuló a folyamat egészére rákérdező kérdőívek segítenek tudatosítani a jógázóban az elmúlt időszakban bekövetkezett jótékony változásokat. Így elköteleződik a jógagyakorlás és az oktató felé is.

  Tartalom és keretek

  Mindennek a megvalósulását az biztosítja, hogy a tanári kar képes tapasztalati tartalommal feltölteni az általa oktatott tárgyakat és így nem szakadni el a valóságtól.

  A jól összerakott keretet – a tanfolyami rendszert, a csoportos oktatást, és az ezen belüli személyre szabott gyakorlatsorokat, az otthoni gyakorlás adatlapokon való rögzítését, a mérések eredményét rögzítő internetes felület működtetését – meg kell tölteni a változásra érzékenyen reagáló szakmai tartalommal, ami az otthoni gyakorlatsorok 4-5 heti változtatásában érhető tetten.

  A jóga integrálása a mai életbe

  A Magyar Jóga Akadémia vállalta fel azt a szerepet, hogy a jóga eredeti megközelítését és a legmodernebb kutatási eredményeket integrálva kialakítja ezt az új szemléletmódot Magyarországon.