Sajnálattal tudatjuk mindenkivel, akit tanított, aki ismerte és szerette, hogy Disztl János a Magyar Jóga Akadémia tanára, 56 éves korában türelemmel viselt több hónapos betegsége után múlt vasárnap, április 5-én elhunyt.

Jánosnak múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy az Akadémia tantárgyi és gyakorlási struktúrájában a pránájáma és vele összefüggésben a satkarmák gyakorlása olyan nagy szerepet kapott.

Ezzel az Akadémia képzési szerkezete pontosan megfelel azoknak a szakmai elveknek, amelyek alapján Indiában a tudományosan meglapozott hivatalos képzések folynak.

János nagyon vágyott a megvilágosodás elérésére.
Örökölt genetikai betegségét, – amelyet sokáig meg tudott fékezni a jóga eszközeivel – is úgy élte meg, mint olyan eszközt, amely közelebb viszi Őt vágyott célja eléréséhez.

Mint azt minden jóga gyakorló tudja, a jógik a halált MAHA SZAMÁDHINAK nevezik, azaz a NAGY MEGVILÁGOSODÁSNAK.
Emiatt az egyetemes emberi tapasztalat miatt biztosak vagyunk abban, hogy halála pillanatában János elérte hőn áhított célját, és beleolvadt az EGYSÉGBE.

Átadott tudását, gyakorlási tapasztalatát és emlékét szívünkben őrizzük!