Sándy Gabriella

 

 

Tanulmányok:1986-ban kezdtem a Jóga Mindennapi Életben rendszerben, ott szereztem első oktatói oklevelemet 1991-ben, és ott kezdtem oktatni is. 8 év után váltottam, új utat kerestem. Több jógaiskolát is megismerhettem, és közben elvégeztem a Magyar Jóga Társaság 2 éves oktatóképzését, Veszprémben, 2007-2009-ben.
2009-ben kaptam mantra-beavatást a Himalájai Tradícióban. Ekkor fordultam komolyan a relaxáció, jóganidra, és meditáció útja felé. 

Rendszeresen részt vettem-veszek a Tradíció tanárainak a programjain. Kiemelten Swami Vedának 2008-2012 közötti Jóga szutrák témában adott magyarországi előadásain, elsősorban ezek szolgálnak az oktatásom elméleti alapjául.

2014-2017 között a Himalájai Tradíció Tanárképzésében vettem részt, sikeresen vizsgáztam.

2012-től minden évben részt veszek a Himalájai Tradíció 1 hetes Silence elvonulásán.

 Tanultam Papp József Patanjali Jógaszutrái témájában 2010-től 2016-ig tartott tanfolyamán, ahol végigvettük az egész művet, előadás, beszélgetés és meditációs gyakorlatok rendszeres folyamatában.

2010 óta hangfelvételek alapján is, zengetéssel gyakorlom a szutrákat. Ennek eredményének tekintem, hogy az ászana gyakorlásom során, relaxációban, vagy közvetlenül utána, vagy hétköznapi tevékenységeim során spontán módon felcsendülnek a szutrák. Sokszor jól azonosíthatóan az adott elmeállapotomra, aktuális érzelmi, gondolati világomra rezonálva, vagy attól teljesen függetlennek tűnően.

A szutrákkal való közelebbi találkozás olyan mértékben lelkessé tett, hogy a szanszkrit nyelv varázsának tanulmányozása érdekében a Budapesti Buddhista Főiskolán elvégeztem 3 szemesztert, oktatóm Körtvélyesi Tibor volt.

A tradíció tanáraitól, Swami Ritavantól , Stoma Parkertől és Ashutos Sharmától egyöntetűen biztatást és megerősítést kaptam azon indíttatásomnak, hogy megosszam másokkal is azt az ismeretet, és tapasztalást, amelyet ez a csodálatos bölcsességtár számomra nyújt.

Aktuális linkek, ahol hallható, látható: 

https://www.facebook.com/himalajaijoga/live_videos/?ref=page_internal

https://www.himalajaijoga.hu/esemenyek/vasarnap-esti-joga-patanjalival/

Oktatói tapasztalataim

1991 óta, kisebb-nagyobb szünetekkel oktatom is a jógát. Kezdetben az általános, akkor még különleges Hatha-jóga-ként, 2015-től integrált jógának nevezhetnénk. Ekkor korszerű, már terápiás jellegű vonásokkal. 2014-től pedig kifejezetten és hangsúlyosan a Himalájai Jóga Tradíció jellegzetességeinek megfelelően. 

Jóga szutrákkal kapcsolatos tudásom és tapasztalatom megosztása:

Oktatóképzéseken:

Magyar Jóga Akadémia 1. és 2 évfolyamain, tantárgy: Patanjali Jógaszutrái és betekintés a szanszkrit nyelvbe, 2013 őszétől.

Anaya Női jógaoktató képzés, Kornhoffer Tünde vezetésével. 2016-decembertől.

Csoportokban:

Magyar Jóga Társaság Nyílt napjain, Jógafesztiválon, 2015-től.

Himalájai Tradíció központja, JógaSzutrák műhely, Meditációs tanfolyamok 2016.tól. 

Debreceni jógagyakorlók meghívására 2017. Januártól.

Himalájai Tradíció nyilvános ingyenes programjain: Szilveszteri és Újhold, Telihold programokon. 2020 tavaszától minden héten szombaton a Himalájai Tradíció Zoom termében, előadás, beszélgetés, zengetés formájában.

Gyakorlat a Műhelyeken:

A műhelyeim különlegessége, hogy nagyon gyakorlatias, kézzelfogható mind a megközelítés, mind az átadás módja, mind az eredmény. A hétköznapi élet, emberi vonásaink, történéseink, mintázataink a példák, hiszen személyes meggyőződésem, hogy a jógafilozófia, és annak leírásaként a „Jógaszutrák”, az ÉLET-ről szól. A saját gyakorlásom és életem, személyiségem és gondolkodásom, kapcsolódásaim finom változásai adják a személyes alapot.

Integrált, azaz ászana-, légző-, relaxációs és meditációs gyakorlatok által jutunk saját megélésekhez, tapasztalatokhoz, AHA élményekhez. Ezek természetes módon épülnek be hétköznapi kérdéseink megoldásába, csakúgy, mint spirituális fejlődésünk folyamatába. Stresszoldás, konfliktusok megelőzése, megoldása. Avagy: a jógafilozófiának, mint elméletnek a gyakorlati megvalósítása! Döntően szutrákkal való gyakorlás, kisebb mértékben szutrákról előadás.

A workshopjaim felépítése:Sándy Gabriella

Beszélgetés a szutrákról – ez által rátekintést kapok a résztvevők meglévő ismereteire, tapasztalataira, ami segít a beszélgetésbe ágyazott előadás felépítéséhez. 

A műhely időtartamától és céljától függően tematikus előadás követi a bevezető beszélgetést. Ennek során a szanszkrit nyelv néhány jellegzetességét is megmutatom, például a tárgyalt szutra néhány szavának rövid nyelvtani elemzésével, mely természetesen segíti a tartalom könnyebb megértését is. Ennek része a szutrák közös zengetése is.

Ászana és relaxáció gyakorlás. – A Himalájai Tradíció gyakorlási módjával, a jógaszutrák gyakorlás közbeni felemlítésével. A szutra elhangzik szanszkrit és magyar nyelven, az adott gyakorlathoz illeszkedve. Megvalósul az ászanák meditatív, és kontemplatív gyakorlása, úgy is, mint a filozófiai tartalom megismerése a fizikai testtel végzett gyakorlás megfelelő  tapasztalatai által.

Meditáció. – Az adott műhelyen tárgyalt téma, megismert szutrák tartalmához illő meditációs gyakorlat. Swami Veda azon tanítása alapján, amelyben többek közt elmesélte, hogy annak idején a bölcsek meditációs gyakorlat során, tapasztalás által tanították a szutrákat.

Befejező beszélgetés, tapasztalatok, felmerült kérdések megbeszélése. Ez választható, áttehető a következő alkalomra. Sokszor szívesebben maradnak-maradunk Csendben. ☺

Eredmények többek között:

Az oktatóképzéseken ilyenkor otthoni feladatokat is kapnak, ez elmélyíti a megértést. Így több, saját élményeik tapasztalatát tudják új ismereteiket jól megosztani, a saját gyakorlásukba és a tanításukba integrálni. Példa: oktatóképzésen a szombat délutáni előadás-beszélgetésünk megértését az oktató már a másnapi bemutató tanításán – ászanavezetés  – talán spontán, talán tervezetten, mindenesetre tűpontosan használta, megosztotta! ☺

Résztvevők így írnak:

..mindig tanulok valami újat, mindig megértek valamit!..”

vagy: „.. olyan jó, olyan valakitől hallani a szutrákról, aki valóban éli is azokat…..”

A workshopok témáiból, címeiből: 

Áttekintés :  Hogyan közelítsünk a szutrákhoz, mit találhatunk, hogyan hasznosítsuk azt, ami megérint belőle.

Gyakorlás, akadályok, motiváció:   Milyen, könnyen felismerhető és kevésbé nyílt akadályoztatás kíséri a jóga gyakorlót, a keresőket. Hogyan tudatosítsuk ezeket, és találjuk meg az új motivációkat, milyen megoldást találunk erre a Jóga szutrákban.

Odaadás, hit, bizonyosság:  Mit nyerhetünk a gyakorlással, és mire van szükség újra és újra az áhított célok eléréséhez vezető utunkon.

Klésák — a szenvedés okai. Tudatosítás és feloldási lehetőségek.

Samadhi – közel vagy messze?

OM – Ishvara pranidhana- miként gyakorolható, hogyan vihető bele a hétköznapi életünkbe?

Ashtanga – a jóga 8 tagja – hol a helye,mi a jelentősége a Szutrákban, és az Életünkben?

 

Jógaszútrák és Meditáció

1. Ráhangolódó rövid meditáció. Mindig a tárgyalandó témához tartozik. ………                    20p

2. Visszatekintés , és élménybeszámoló, önálló feladat                                                               25p

3. Aktuális téma – formája: Előadás hangsúlyú beszélgetés, szútrák zengetése,

 SZANSZKRIT szavak                                                                                                                            60p

4. Záró meditáció, Otthoni feladat (mindig kapcsolódik az alkalmon tárgyalt témához)       30p

A tervezett, de rugalmas szerkezetben mindig van helye mozgásnak vagy légzésnek. PL. az élménybeszámoló és a tartalom kifejtése között. Vagy a kifejtés, beszélgetés közben. Az adott téma határozza meg, valamint a jelenlévők állapota. 

Minden alkalommal észben tartandó, hogy tapasztalatot, élményt szereznek és nem információt. Tudatos, hogy használniuk feladat. Keresni, hogy mikor, hogyan történik ez meg spontán, és mikor válik tudatos alkalmazássá. Bármelyik rögzítendő, mert az lesz az a tapasztalat, ami alapján tanítja, azaz azt megosztja.

Swami Veda tanítása szerint a bevezető meditáció célja, szerepe, hogy létrejöjjön az a tapasztalat, amiről az adott előadás-beszélgetés szól. Ez egy minta egyben arra, hogy hogyan tanítottak régen. Mint ahogy az is visszautalás, hogy a szútrák zengetése által megjelenik a rezgés közvetlen tapasztalata, mint a tartalom hordozója.

Itt a meditációs gyakorlatok gyakorlandók a két alkalom között, és naplózandók is. Ez megkönnyíti a beszámolást, és az önálló tanítási feladatok elkészítését. Ez az alkalmak 2. részében, előre megbeszélt, hogy ki készül. (A létszámot ideális lenne elosztani az 5 alkalomra). Mindenki tudjon megnyilvánulni, minél inkább önként és dalolva.

Ezáltal a meditációról is kapnak közvetlen tapasztalatot, annak gyakorlása pedig a hozzákapcsolt feladatok miatt nagyobb motivációs támogatást kap. 

Formájuk a Himalájai Tradíció kezdő meditációs gyakorlatainak felelnek meg. Relaxációt, légzésfigyelést és összpontosítást tartalmaznak. Ezt a részét fogják elsajátítani az 5. alkalom végére. Addigra saját gyakorlásuk részévé válik, és ebből a tapasztalatból a későbbiekben tanításaik során is tudják használni.

                                  

       JÓGASZÚTRÁK 

   1.

 1. Ráhangolódás légzésfigyeléssel
 2. MIT HOZTAK? Milyen kifejezéseket ismernek, használnak már? Helyzetjáték: amelyik fogalmat ismeri, azt hogyan tanítaná? Mutassa meg. KB. 5 p. A többiek jelzik, hogy érthető-e. 

—————-

 1. MI EZ? A JÓGASZÚTRÁK. Jógatörténetben, jógafilozófiában való helye

3/1 Áttekintés: SZERKEZET, forma – 4 páda, a pádák címei, mint SZANSZKrit

3/2 TARTALOM: melyik rész kinek szól, miért fontos, és hogyan használható .

3/3 Mi a jóga? zengetés: 1 és 2. szútra

 1. Záró meditáció, rövid.
 2. OF: Írd le, Neked mi a jóga? Miért fontos a jógaoktatásban a Jógaszútrák? 

                                            2. 

1. Rh. Aktuális témához.

2. OF megbeszélése. Beszámoló a meditációs gyakorlásról. Önálló tanítás: előző alkalom tartalmának összefoglalása

3. 1. és 2. Szútra. Atha jelentése, Elme szintjei, vrittik. Nirodha. Szanszkrit: vrtti, nirodha . Mi által érhető el? 1/12 Abyhasa, Vairagya

Zengetés: 1,2

4. ua. zengetés tapasztalat, és hogyan dolgozik az 1-2 alkalom

                                            3.

 1. Ráhangolódás- homloklazítás
 2. OF, és feladatok 
 3. 5. szutra. Klista-aklista. Lenyomatok, szamszkárák. SZANSZKrit: „kls” gyök. Krya jóga fogalma. KLÉSÁK tehát 2/avidya, asmita, raga, dvesa, abhinivesa . 2/1. zengetése. Szanszkrit: tapas, svadhyaya
 4. ua. OF: homloklazítás, vrittik megfigyelése, klésák megfigyelése

                                   4. 

 1. Meditáció, elme megfigyelés
 2. OF és feladatok

2/2 MI a krya jóga célja? Klésák elvékonyítása, samádhi. Ennek zengetése. Sanszkrit: samadhi

Ennek elérése: 8 anga 2/32 zengetése. Miért való a kezdőknek, részei átfogóan, és Jámák és nijámák bevezetés.

 1. ua OF: saját gyakorlás megfigyelése

                                                     5.

 1. Meditációs gyakorlat, elme figyelés
 2. OF, és feladatok
 3. Jámák és Nijámák. Miért olyan fontosak. Eredmények: siddhik. Ezek szerepe. Hogyan tudja alkalmazni a saját életében, és az oktatásban. Mitől lesz természetes rész, élő. Hol használja? gyakorlásban, kommunikációban, döntéshozatalban. 2/33, 34, 35 zengetése. Ahimsza. 
 4. Összefoglalás.