Beszámoló a Magyar Jóga Társaság Jógakutatási Programjáról

Az elmúlt hetekben zárult Magyarország eddigi legnagyobb jógakutatási projektjének gyakorlási és mérési szakasza 155 gyakorló és 12 oktató részvételével. A programot a Magyar Jóga Társaság Egyesület vezette!

A célunk a programmal az volt, hogy a mai magyar valóságban is bizonyítsuk a jóga élettani és pszichés áldásos hatását objektív mérésekkel és a szubjektív változások megjelentetésével.

A program során több mint 220 élettani paramétert mértünk minden gyakorlónál a program megkezdésekor és a 20 hetes gyakorlási periódus végén.

Ennek a több mint 70.000 adatnak a feldolgozásában és kiértékelésében a balatonfüredi Adware Research Kft. van segítségünkre, akik preklinikai és klinikai vizsgálatok számára adatmenedzsmenttel és biostatisztikával foglalkoznak!

Ezen kívül a 12 oldalas pszichológiai tesztet töltöttek ki a résztvevők, amelynek összeállításában, feldolgozásában és kiértékelésében a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvosi Karának Magatartástudományi Intézete volt a segítségünkre.

A program tartalmi részét a Magyar Jóga Akadémia jóga szemléletének alapján dolgoztuk ki, ami modern korunkba ültette át a jóga ősi hagyományait.

Jóga kutatás

Jóga kutatás

A gyakorlók együttműködési szerződésben vállalták a napi rendszerességű gyakorlást, erről való naplóvezetést, a heti foglalkozásokon való részvételt és a kezdeti és záró méréseken és tesztfelvételeken való megjelenést.

Az oktatóktól a program rendkívüli szakmai munkát és odafigyelést várt el. Képesnek kellett lenniük a 20 hét során a gyakorlókat átvezetni a napi rendszerességű jógagyakorlás nehézéségein, fenntartva a motivációt a gyakorlásra. Időközönként új otthoni gyakorlatsort kiadni nekik és beszámoltatni őket időről időre a változásokról!

Nem titkolt szándékunk volt ezzel a nagyon komoly szakmai tartalommal, hogy a jóga tanításának egy új és magasabb minőségét alapozzuk meg Magyarországon! A jógaoktató kapjon objektív és szubjektív visszacsatolást a tevékenységéről, és ennek segítségével fejlessze folyamatosan magát!

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük minden gyakorlónak azt az áldozatos gyakorlást, amelyet a program során a saját egészsége javítása érdekében kifejtett és ezzel hozzájárult a jóga tudományos és döntéshozói körökben való népszerűsítéséhez!

Köszönjük a szakembereknek, aki az eredmények feldolgozásában segítségünkre vannak, név szerint:

 • Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvosi Karának Magatartástudományi Intézetéből dr Szolcsányi Tibor, dr. Varga József, és dr. Birkás Béla.
 • Az Adware Research Kft-től dr. Papp Zsuzsa, Bálint Anna és Rák László áldozatos munkáját.

Köszönjük minden résztvevő oktató áldozatos munkáját, amellyel a szakmai és az adminisztrációs nehézségek ellenére is sikerre vitte a programot!

Név szerint köszönjük:

 • – Szőcs Rózsának (Pécs), a Magyar Jóga Akadémia 2. évfolyamát elvégzett jógaoktatónak az oktatást, a pécsi csapat összeszervezését és az együttműködési szerződés kidolgozását, amely a jogi alapot adta a közös munkáknak, valamint a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvosi Karának Magatartástudományi Intézetével való kapcsolatot.
 • – Banka Annának (Budapest), aki a Magyar Jóga Társaság 2 éves oktatóképzését végezte el az oktatást, az otthoni gyakorlást segítő tájékoztató anyag kidolgozását, valamint a záró szubjektív kérdőív elkészítését.
 • – Sirkó Kálmánné Valikának (Salgótarján) Sivananda jógaoktatónak a Salgótarjáni csoportok oktatását, valamint a program nemzetközi szintre való kiterjesztését a szlovákiai Füleki Jógacsoport programban való részvételével.
 • – Gál Évának (Budapest), Agama jógaoktatónak a csoportok oktatását, a jószándékú kísérletet a program gyermekek felé való kiterjesztésére.
 • – Dénesné Zsókának (Pécs), aki a Himalájai Jóga Tradíció oktatója a csoportjai oktatását, és a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvosi Karával való kapcsolat további erősítését.
 • – Kéri Mónikának (Budapest) Sivananda jógaoktatónak a csoportjai oktatását.
 • – Cseszneg Ágnesnek (Eger) aki a Magyar Jóga Társaság 2 éves oktatóképzését végezte el a csoportja oktatását.
 • – Szabó Ramónának (Tapolca) aki a Magyar Jóga Társaság egy éves oktató képzését végezte el a csoportja oktatását.
 • – Hamburger Katának (Pécs) Kaya Kalp jógaoktatónak a csoportja oktatását.
 • – Keresnyei Klárának és Szilágyi Gabriellának (Pécs) akik a Magyar Jóga Akadémia I. évfolyamának hallgatói a csoportjaik összevont és külön-külön oktatását!

Az élettani mérések teljes feldolgozása és a pszichológiai tesztek kiértékelése július hónapban fog elkészülni. Erről is folyamatos tájékoztatást fogunk adni a fórumainkon a www.yoga.hu, www.ahimszajoga.hu , a blogon és a facebookon.

Selmeciné Bogdán Ágota és Selmeci Csongor

a program szakmai kidolgozói és vezetői