Képzési rendszerünk

A Magyar Jóga Akadémia képzési rendszere magyarországi képzések között egyedülálló lehetőséget biztosít mindazoknak, akik a jóga oktatást felelősséggel és komolyan akarják végezni.

Azok a hallgatók, akik sikeresen levizsgáznak az Akadémia évfolyamain, jógaoktató és jógaterapeuta oklevelet kapnak . Szeretettel várjuk azokat is, akik vizsgát nem kívánnak tenni, de tudásukat bővítenék – ők a képzésen való részvételről tanúsítványt szereznek.

Magyar Jóga Akadémia képzési struktúrája

Magyar Jóga Akadémia képzési struktúrája

I. évfolyam

Az  első évfolyamon oktatóképzés zajlik mindazokkal a tantárgyakkal, amelyeket a nemzetközi képzések, és akkreditációk megkívánnak, és amelyek segítségével a hallgatók komoly gyakorlási hátteret és autentikus hozzáállást fejleszthetnek ki magukban a jóga felé.

A képzésünk sajátsága a nagy létszámú (11 fős) tanári gárda által nyújtott odafigyelés, tanítás.

A képzés több mint 10 éves múltra tekint vissza, jogelődje volt a Magyar Jóga Társaság tanárképzése, amely 2003-ban 2 éves képzésekkel indult.

A 10 éves tapasztalat lehetővé tette számunkra, hogy sok olyan elemet belevegyünk a képzésbe, amelyek egyedülállóak.

A hallgatónknak a képzés kezdetétől kezdve napi 1 óra gyakorlást kell végezniük és erről naplót vezetve kell beszámolniuk. Minden képzési alkalmon egy este be kell számolniuk az elmúlt hónap gyakorlásáról, és ehhez tudják felhasználni a saját naplójukat!

Képzésünkön kiemelt szerepet kapnak azok a tárgyak és megközelítések, amellyel a jógát a mindennapi élete részévé tudja tenni a leendő jóga oktató. Tanítjuk a jóga elvei szerinti táplálkozást, életvezetést, a ősi tisztítógyakorlatok mai alkalmazását.

Az év folyamán a tapasztalatok szerint jelentős energia növekedésen és ehhez kapcsolódó gyógyulásokon mennek át a hallgatók!

Szakképzések

Minden oktató, aki a Magyar Jógaoktatók Szövetsége által minősített oktatói végzettséggel rendelkezik, jelentkezhet szakképzésekre. A szakképzéseken 2-4 fős tanári kar szakhoz illő tárgyakat tanítja, a képzések időtartama egy tanév 150-250 óra között.

II. évfolyam

A Magyar Jóga Akadémia második évfolyamának fő témája a jógaterápia, a személyes gyakorlás elmélyítése, és haladóbb technikák megtanulása. A jógaterápia a mi felfogásunkban legtöbb esetben azt jelenti, hogy egyénre szabottan foglalkozik az oktató a gyakorlójával.

III. évfolyam

A Magyar Jóga Akadémia harmadik évfolyamának fő témája a jóga autentikus értelmében vett haladó technikáinak megismerése és a jógaterápiás eszköztár kibővítése és elmélyítése.

Az Akadémia tanárai

A jógaterápia szakirányban a képzés összes többi tanára vesz részt.

Selmeci József Csongor – a Magyar Jóga Akadémia vezetője, a Magyar Jóga Társaság elnöke, a Magyar Jógaoktatók Szövetsége vezetőségi tagja, Iyengar Jógatanár, minősített vezető jógatanár, okl. agytréner, neurofeedback tanácsadó, – megváltozott tudatállapotok (relaxáció, koncentráció, meditáció, jóganidra) terápiás alkalmazása, nemzetközi jógaterápiás iskolák megközelítési módjai, tisztító kúrák, modern jógaterápiás eszközök alkalmazása, – tárgyakat fogja tanítani.

Selmeciné Bogdán Ágota  – Iyengar jógatanár, a Magyar Jógaoktatók Szövetsége Oktatásmódszertani szakmai minősítő bizottságának tagja, minősített vezető jógatanár, a veszprémi AHIMSZA jógaközpont vezetője – integratív jógaterápiás megközelítési módokat fog tanítani betegségcsoportokra bontva. Hangsúlyt helyez a fizikai gyakorlatokra, a lelki okokra és egyéb életviteli szempontokra.

dr. Pápai Gyula – a Magyar Jóga Társaság vezetőségi tagja, természetgyógyász képző iskola vezetője – patológiát és terápiás gyakorlatokat fog oktatni.

Zoltai Miklós – a Himalájai Jóga Tradíció tanára, a Debreceni Jóga Egyesület elnöke, Magyar Jógaoktatók Szövetsége Oktatásmódszertani szakmai minősítő bizottságának tagja, a Bocskai díjas jógaterapeuta, aki a 80-as évektől kezdve hivatalosan főállásban jógaterápiával foglalkozott – jógaterápiás alapokat fog tanítani. Ez az előadása nagy sikerrel ment le orvostovábbképző tanfolyamok anyagaként!

Szép Ferenc – a Magyar Jóga Társaság vezetőségi tagja Magyar Jógaoktatók Szövetsége Oktatásmódszertani szakmai minősítő bizottságának tagja – mentális technikák terápiás hatásait fogja tanítani.

Sándy Gabriella – a Magyar Jóga Társaság elnökségi tagja, minősített jógatanár, – szanszkrit nyelvi alapokat, és Patandzsáli Jógaszútráit fogja tanítani.

Cserjés Panka – A Magyar Jóga Akadémia táplálkozástan tanára, Minősített vezető jógatanár. Parapszichológus, szellemgyógyász. 1989-től gyakorol jógát, és 2012 óta oktat.