2013 ősz és 2014 augusztus között megtörtént a Magyar Jóga Társaság vezetésével lezajlott élettani és pszichológiai kutatás.

Jóga tudományos kutatás 2

Jóga tudományos kutatás 2

Pszichológiai eredmények

A kutatás paraméterei az alábbiak voltak (részlet az Összefoglaló pszichológiai jelentésből):

A kutatás fő célja a jógagyakorlás népszerűsítése és  a résztvevők egészségi állapotának javítása volt. Külföldi és magyar tapasztalatok alapján a jógázók élettani és pszichológiai változásait is felmérik.

A bevezető jellegű vizsgálatban a PTE ÁOK Magatartástudományi Intézetének szakemberei vállalták a résztvevők kérdőíves pszichológiai vizsgálatát, mely három területre terjedt ki:

 1. A stresszhelyzetekben átélt szorongás csökkenése.
 2. Az általános jóllétben bekövetkezett változások: a mindennapi életben átélt komfortérzet, kiegyensúlyozottság, jóllét.
 3. A szokásos életvezetés nehézségeinek megoldásában, a stresszorok kezelésében, a kontrollképességben, attitűdökben bekövetkezett változások.”

Alkalmazott kérdőívek

 • Szorongás: Spielberger-féle Állapot és Vonás Szorongás Kérdőív.
 • Stresszhez való viszony: Észlelt Stressz Kérdőív (PSS).
 • Stresszel szembeni ellenállás és megküzdés: CISS-48 (Megküzdés) Kérdőív és Reziliencia Kérdőív (RS).
 • Általános jóllét: WHO Jóllét Kérdőív, Szubjektív Boldogság Kérdőív.

Statisztikai elemzés

SPSS programcsomag, leíró statisztika, korreláció számítás, páros és független mintás t-próba és egymintás varianciaanalízis

Eredmények

A statisztikai elemzés a Szubjektív Boldogság kivételével minden kérdőív esetében szignifikáns változást mutatott a jógatanfolyam végén mért értékekben, összehasonlítva a kurzus elején kapott pontszámmal.

Vagyis  8 teszt felmérésből 7 tesztnél szignifikáns javulás mutatkozott!

Összegzésként érdemes kiemelni, hogy szinte minden vizsgált jellemzőben tapasztaltunk pozitív változást. Korábbi nemzetközi vizsgálatokból tudjuk, hogy a jóga, a rendszeres relaxáció számos pozitív pszichés és élettani változást eredményez nemcsak rövid, de hosszú távon is. Ezt az elképzelést saját eredményeink is megerősítik, hiszen a résztvevők általános jólléte erőteljesebb, míg stresszhelyzetben mutatkozó érzékenységük gyengébb lett. Különösen érdekes és fontos hangsúlyozni, hogy olyan változók esetében is, melyeket korábban a jógával kapcsolatban nem, vagy csupán alig vizsgáltak, szintén mérhető változást regisztráltunk. Korábbi vizsgálatok szerint, az életmód vagy életvitel megváltoztatása csupán kisebb mértékű, vagy semmilyen változást nem eredményez a szorongásra való hajlam, vagy a stresszel szembeni ellenálló képesség, továbbá a stresszel való megküzdés esetén. Eredményeinkből viszont úgy tűnik, a jógaprogram végén, a résztvevők pszichés stresszreakciói és a stresszorokkal szembeni attitűdjei is átalakultak, mely hosszú távon jobb alkalmazkodást, a helyzetekkel, problémákkal való hatékonyabb megküzdést eredményezhet.

Az élettani paraméterek változásai

A gyakorlók több szempont szerint önértékelték a gyakorlás hatását. Az alábbi ábra a legmagasabb pontszámot adók vagy értelemszerűen a javulásra szavazók arányát (%) mutatja be.

Az ábrán látható, hogy jógázás hasznosságát 65%-nál magasabbra értékelték mind jógaászanák, légző gyakorlatok és relaxáció gyakorlása szempontjából. Az önértékelés alapján a jógázók több mint 38%-a jobb fizikai és lelki állapotba került a gyakorlási időszak végére. A gyakorlók 83,5 százalékának bevallása szerint a meglévő betegségeinek tünete csökkent és 27 százalékban a betegségek tünete megszűnt. A gyakorlási időszak alatt a jógázók 93,8 %-ánál nem alakult ki életében újabb probléma.

 • Az értékelések alapján 223 élettani paraméterből 94 (42,15 %) pozitív, 5 (2,24 %) negatív változást mutatott.
 • A 35 élettani funkciót jellemző csoportból 7 (20%) esetben a csoporton belül mért paraméterek 100 %-ban, 16 (45,71%) esetben a csoporton belül mért paraméterek 50% felett mutattak javulást. A 100 %-ban javuló élettani funkciók: a gyomor és béltraktus, a máj és a vese működése, az agyi idegek állapota, a reumás csontbetegségek, a toxinok anyagcseréje, az endokrin rendszer és mell analízise.
 • A 20 % feletti javulást, amely az jelenti, hogy a vizsgálat végre átlagosan 20%-al több jógázó mért értéke került a normál tartományba 11 (31,42%) élettani funkció érte el a 35 vizsgált funkcióból.
 • A 35 élettani funkció csoportból 27 (77,1%) csoport esetében az átlagos javulás nagyobb volt mint az átlagos romlás, 9(25,7%) esetben ez a különbség a 20 %-ot is meghaladta.

Az értékelésben 153 fő vett részt ebből 15 férfi és 138 nő. A 153 fő kormegoszlása: 20,14% 40 évnél fiatalabb, 50,69% 40 és 60 év közötti és 29,17% 60 év fölötti.

Fizikális vizsgálatok, élethelyzeti paraméterek

A jógázók válaszai alapján hetente 5 ? 1,54 napot és naponta 34 ?11,4 percet gyakoroltak.

A jógázók iskolai végzettségének megoszlása 146 fő válaszát tekintve, 10 fő (6,8%) alapfokú, 47 fő (32,2%) középfokú és 89 fő (61,0%) felsőfokú végzettséggel rendelkezett. 7 fő nem adott választ erre a kérdésre.

A 146 válaszadó közül 17 fő (11,6%) egyedülállóként, 2 fő (1,4%) élettársi viszonyban, 33 fő (22,6%) elvált, 76 fő (52,1%) házasságban, 1 fő (0,7%) kapcsolatban, 17 fő (11,6) özvegyként él.

Sportolási szokások kérdésre 12 fő nem válaszolt, 141 fő válaszából az derült ki 69 fő (48, 9%) sportolt rendszeresen 72 fő (51,1%) nem sportolt.

Dohányzási szokások kérdésre 8 fő nem válaszolt, 145 fő válaszából az derült ki 13 fő (9,0%) dohányzott rendszeresen 132 fő (91,0%) nem dohányzott.

Rendszeres alkoholfogyasztó kérdésre 10 fő nem válaszolt, 143 fő válaszából az derült ki 7 fő (4,9%) fogyasztott rendszeresen alkoholt 136 fő (95,1%) nem fogyasztott rendszeresen alkoholt.

Rendszeres gyógyszerfogyasztó kérdésre 9 fő nem válaszolt, 144 fő válaszából az derült ki 63 fő (43,8%) fogyasztott rendszeresen gyógyszert 81 fő (56,3%) nem fogyasztott rendszeresen gyógyszert.

 • ?Csökkent/ek valamelyik betegségem/betegségeim tünete/i? kérdésre 103 főből 86-an (83,5%) válaszoltak igennel..
 • ?Megszűntek a következő betegségem/betegségeim tünete/i? kérdésre 100 főből 27-en (27,0%) válaszoltak igennel..
 • ?Kialakultak-e újabb problémáid az elmúlt 20 hétben? kérdésre 146 főből 137-en (93,8%) válaszolt nemmel.
 • ?Folytattál valamilyen speciális étkezési rendszert az elmúlt 20 hétben? kérdésre a 133 főből 56 (42,1%) válaszolt igennel.

A részletes statisztikai jelentés több mint 1000 oldal lett, a szöveges kiértékelése és összefoglalása 170 oldal körül fog záródni.

 

A jóga pszichológiai hatásai

A jóga pszichológiai hatásai