Dr. Kaushtub Desikachar önéletrajza

A vinijóga, a jóga holisztikus eszközeinek, mint az Āsana, Prāṇāyāma, éneklés, Mantra és meditáció megfelelő adaptációja az egyének igényeinek megfelelően, tiszteletben tartva az életkor, kultúra, vallás, filozófia, foglalkozás, fizikai, érzelmi és egyéb egészségügyi paraméterek különbségeit, amelyek minden egyes gyakorlót meghatároznak.

Dr. Kausthub Desikachar, T. Krishnamacharya & T.K.V. Desikachar klasszikus vinijóga hagyományának utódja és jelenlegi vonalvezetője. Elismert jógaoktató, jógaterapeuta, gyógyító és spirituális tanácsadó. Céljai közé tartozik a jóga hiteles tanításainak megosztása a modern korban, valamint a különböző gyógyítási módok közötti hídépítés a fizikai, érzelmi, szociális és spirituális egészség előmozdítása érdekében.

Kausthub több mint húsz éven át tanítja jóga gyakorlók és jóga oktatók sokaságát szerte a világon, és számos tanár- és terapeutaképzést vezetett.

Dr. Kautshub Desikachar
Dr. Kautshub Desikachar

Fiatalkora

A jógi család: az édesanya (Mennaka Desikachar), aki szintén híres jógini, középen Kausthub és mellette édesapja T.K.V. Desikachar

1975-ben, július 05-én egy egészséges kisfiú született a legendás Yogācārya T Krishnamacharya családjában, TKV Desikachar és Menaka Desikachar gyermekeként. Ő volt a második gyermek a szülei három gyermeke közül. A csillag alapján, amely alatt született, a Kṛttika, valamint az alkata alapján nagyapja Kaustubhának (कौस्तुभ) nevezte el, a drága Rubin után, amelyet az Úr Viṣṇu a szívében visel. A hivatalos iratokat kitöltő kormányhivatalnok azonban tévedésből Kausthubnak (कौस्थुब्) írta be a nevét, ami minden közigazgatási iratban a hivatalos neve lett. A mantra-Japába való beavatása, az Upanayana szent fonal szertartáson keresztül, Yogācārya T Krishnamacharya gondos vezetése alatt történt. Nagyon közel állt apai nagymamájához, Nāmagirihez, aki 1984-ig, haláláig nagyon ragaszkodott hozzá.

Édesapjával, TKV Desikacharral
Édesapjával, TKV Desikacharral

Tanítani kezdett

Tizenhárom éves korában, amikor a Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM) gyermek tanára lett, és főleg gyermekjógaórákat tartott. A többi gyermek-tanárral együtt egész évben hétvégenként tartott órákat, valamint a nyáron tartott speciális gyermekjóga-táborok során. Ezekben az években tanított értelmi fogyatékos (ID), más néven általános tanulási zavarral küzdő gyerekeket is. A nyolcadik osztály elvégzése után átkerült a PS Senior Higher Secondary Schoolba, ahol elvégezte a középiskolát, a 9-12. osztályt. A középiskola elvégzése után, 1992 és 1997 között, a neves Birla Institute of Technology & Sciences, Pilani intézményben szerezte meg kettős mesterdiplomáját. A diploma megszerzése után közgazdászként dolgozott a Murugappa Csoportnál, és tagja volt annak a csapatnak, amely a csoport vállalatainak felső vezetése számára gazdasági elemzéseket biztosított. Tagja volt annak a csapatnak is, amely a csoport vállalatai által évente meghozott stratégiai döntéseket értékelte. 1997 és 2000 között elvégezte a KYM jógaoktatói képzését, és posztgraduális jógadiplomát szerzett. Közvetlenül ezután kezdett el tanítani a KYM-ben, mint főállású oktató, mentora és édesapja, Sir TKV Desikachar felügyelete és irányítása alatt. 2004-2011 között elvégezte doktori tanulmányait, és a Madras-i Egyetem pszichológia tanszékén szerezte meg PhD fokozatát, ahol kutatási témája „Az egyénre szabott jógaoktatás hatása az életminőségre” volt.
Kausthub oktat
Dr. Kausthub oktat

A brahminok útján

A 2022-es évben befejezte teljes beavatását ősei Śrī-vaiṣṇava-sampradayájába, a Samāśrayaṇa és Bharanyāsa legszentebb rítusainak elvégzésével Őszentsége Śrī Abhinava Vāgīṣa Brahmatantra Svatanta Parakāla Svāmi Mahā Deśika, a Mysuru-i Parkālamaṭha jelenlegi Ācāryája vezetése alatt.

Nemzetközi vinijóga terápiás programok

Áldott helyzetben van, hogy a legmagasabb minősítéssel rendelkezik választott hivatása támogatására. Nemcsak modern oktatást kapott a legjobb indiai egyetemeken, hanem abban az egyedülálló lehetőségben is részesült, hogy gyermekkora óta hagyományos módon, édesapjától tanulhatta a jógát. Alaposan tanulmányozta a jóga minden technikájának gyakorlatát, valamint a Yoga-darśana filozófiai tanításait, számos klasszikus szöveget, mint például a Yogasūtra, a Bhagavadgītā, a Haṭhayogapradīpikā, a Yogarahasya, a Yogayājñavalkya-saṁhitā, a Yogatārāvali és sok más ilyen hagyományos könyvet. Nagy kiváltsága volt továbbá, hogy a jógaterápiát mélyrehatóan megtanulhatta mind az elméleti tanulás, mind pedig a több mint két évtizedes gyakorlat révén, az apja által tartott több ezer jógaterápiás óra során történő megfigyelése révén. Ezeken a foglalkozásokon keresztül megtanították neki a hagyományos jógaterápia titkait, beleértve a legnehezebb pulzusdiagnosztikát, ami a gyógyítás egyik alapelve. Így a jógát annak minden vonatkozásában, igen nagy mélységben tanulhatta meg, és emellett abban a szerencsés helyzetben volt, hogy mind a modern tudományos módon, mind az időtlen hagyomány rendszereiben magasan képzett. Így képes a szakmaiságot a spirituális útra és a spiritualitást a szakmai munkájába is bevinni.
Dr. Kausthub Desikacharral Veszprémben
Veszprémben

Munkám és a jógatanítások egységet képeznek abban, hogy segíteni tudjam azokat az embereket, akik a szellemi megvalósítás útján járnak.

Egy összetett létszemléleti rátekintéssel vallom, hogy a szellemi tradíciók minden formája hasznosítható az ember tanulásának és fejlődésének szempontjából, így a különböző rendszerek összefüggései mélyebb, magasabb megismeréshez és tapasztalathoz segíthetik a jóga útján járó tanítványt.