Kővári Katalin

Kővári Katalin

Minősített vezető jógatanár, a Magyar Jóga Társaság elnökhelyettese, a Magyar Jóga Akadémia Ászana, Relaxáció és Életvitel tanára, a Jóga keresztény szemmel szakirány vezetője.

1949. július 31-én születtem Budapesten. Villamos üzemmérnöki és műszaki tanári diplomát szereztem 1970-ben. 1969-ben kezdtem jógázni dr. Lemhényi Zoltánnál. Ehhez S. R. Yesudian adta az első indítékot a keresztény lelkiség és a jóga életmód bemutatásával.

1970-78 között Dely Károly jógatanfolyamain vettem részt. Az ő felkérésére kezdtem 1978-ban a jógaoktatást. Akkor még hivatalos jógaoktató képzés nem volt Magyarországon, de a 9 éves jógatapasztalatot, a középiskolai tanári diplomát valamint a sok-sok jógabemutatón és előadáson való szereplést országhatáron belül és kívül elegendőnek vélte Károly a jógaoktatás elkezdéséhez.

Azóta eltelt hosszú idő alatt megismerkedtem több jóga irányzattal és jógatanárral, akik által sok tapasztalatra tettem szert. (dr. Vígh Béla, dr Weninger Antal, dr. Timcsák Géza, Suren Goyal, Satyananda-rendszer, Yogananda-féle Kriya jóga, Iyengar jóga, dr. Bhole, Maheshwarananda, dr. Arun Mittal).

1987-ben egy nemzetközi jóga csoporttal, öt hetet töltöttem Indiában.

A Szlovák Jóga Szövetség által Magyarországon szervezett 3 éves tanfolyamon szereztem jógaoktatói diplomát. Dr. Timcsák Géza, Csendes Erzsi és Sasvári Ani vezették a képzést.

1999-ben alapító tagja voltam a Magyar Jóga Társaságnak, amelynek ma is elnökhelyettese vagyok.

Többször tartottam előadást és bemutatót az Orvosi Egyetemen dr. Vígh Béla által szervezett speciális kollégium keretében.

2005-ben részt vettem a Magyar Jógaoktatók Szövetségének megalapításában.

A Jógakonyha c. könyvnek társszerzője voltam, a következő könyvekben pedig gyakorlatokat mutattam be: Dely K.: Jógagyakorlatok, A jóga nagy könyve, Dr. Jellinek Harry: Egészségügyi ABC; Maheshwarananda: Jóga.

A jóga keresztény szemmel vonalat képviselem, ami jóga életvitelt és a keresztény hit követését jelenti. Mesteremnek és Megváltómnak Jézus Krisztust tekintem, akinek születése, tanítása, kereszthalála és feltámadása alapvető meghatározója az életemnek.

Számomra fontos, hogy élő kapcsolatban legyek az Istennel. Ennek legfőbb formája a mindennapi ima: Biblia olvasása, kötött-, vagy kötetlen ima, megfelelő testtartás, elcsendesedés, cselekvő szeretet. Minden, amit teszünk imának tekinthető, ha azt tudatosan, odaadással, szívből végezzük.

A jóga gyakorlása hozzásegít az egészséges életvitel kialakításához. Általa a testi-, és szellemi munkavégzés hatékonyabb lesz, a lelki élet elmélyültebbé válik. Fejleszti a tudatosságot és így egyre inkább jelen tudunk lenni mindabban, amit végzünk!

A jóga a test és lélek imájának tekinthető, vagy másként meditációnak a testen, amely az egészségünket szolgálva segít abban, hogy mindinkább a családunk valamint a szűkebb és tágabb környezetünk szeretetteljes szolgálatára lehessünk.

 

A Magyar Jóga Akadémián az alábbi tárgyakat tanítom:

I. évfolyam

Életvezetés I.:

Olyan témákat fogok tárgyalni, amelyek segítik közelebb hozni a képzésen résztvevő hallgatókhoz azt a szemléletet, hogy a jóga gyakorlása nem pusztán a gyakorló szőnyegünkön eltöltött időt jelenti. A jóga szemléletének át kell hatnia életünket, mind a párunkhoz, mind a gyermekeinkhez való hozzáállást. Bemutatom a jóga keresztény megközelítését, amely segít a mi kultúrkörünkben felnövekedett nemzedéknek is mélyebben átélni a jógát, és megtalálni a keresztény világnézet és a jóga szemlélet közös pontjait.

Előkészítő gyakorlatok, ászanák – gyakorlatsorok 

Bemutatom az ászanák és az előkészítő gyakorlatok (szarvahitta ászanák) olyan tudatos gyakorlási módját, amikor a gyakorlás valóban a test és a lélek imájává válik. A hallgatók megtapasztalhatják közben azt az élményt amikor a gyakorlásban egy folyamatos és tudatos áramlás, jóga szakkifejezéssel vinyásza történik.

Természetesen  tanítani fogom az ehhez tartozó elméleti ismereteket is, a jóga gyakorlás alapszabályait – ahogy a 45 év napi gyakorlása kialakította bennem -, a gyakorlatsorok felépítését és végrehajtási módját.
Kiemelem ezek közül majd a követendő és a kerülendő szempontokat!

Relaxáció

A relaxáció elméletét fogom tanítani és több rövid 10-15 perces gyakorlást tartok. Ezeket a gyakorlatokat a hallgatók megkapják egy stúdió minőségű hangfelvételen, és naponta kell gyakorolják és naplózzák a tapasztalataikat, hogy átélhessék a relaxáció személyiség formáló erejét!

II. évfolyam

A II. évfolyamon a Jógaterápia szakirányban tanítok!

A nyitó táborban röviden felzárkóztatom a máshol végzett jógaoktató hallgatókat a tárgyaimból ahhoz a szemlélethez, amit a Magyar Jóga Akadémián képviselünk. Itt tehát röviden áttekintjük az első évfolyam anyagát. Tanítok tehát életvezetést, előkészítő gyakorlatokat, ászanákat – gyakorlatsorokat,  valamint relaxációt, ahogyan azt az első évfolyamon leírtam.

Életvezetés II.

A tárgy előadásaiban végigvesszük azokat a haladóbb témákat, amik a hétköznapokban tudják tovább mélyíteni tudatosságunkat. Lesz szó a Bhakti -jógáról keresztény szemmel, mint a jóga egyik olyan útjáról, amely jelenleg is igen jól járható, a belső béke megtalálásáról, a böjtről, és a ma olyan divatos pozitív gondolkodás hatalmáról.

Ászana II.

Az ászanák és előkészítő gyakorlatok tárgy során végig vesszük az első évfolyamon tanult gyakorlatok terápiás alkalmazási módját – indikációkat, kontraindikációkat – és további haladóbb gyakorlatsorokat fogunk tanulni. Szó lesz a fordított testhelyzetek olyan szintű gyakorlásáról is, ami magában hordozza a terápiás alkalmazás előnyeit azzal a mély tudatossággal együtt, hogy a gyakorlásunk az Istennel való kapcsolat megélésévé váljon.

Első évfolyam tematikája:

Előadások

 • Életvezetés-zarándokút: térkép, iránytű, fényforrás, egyéb energiaforrások (3 óra)
 • Jóga gyakorlás alapszabályai: követendő és kerülendő szempontok–Itt és most hatalma (4 óra)
 • Jóga gyakorlatsorok felépítése, végrehajtási módja
 • Meditáció a testen=test és lélek imája= tudatosság, jelenlét, odaadás)
 • Jóga és a családi élet összhangja- hogyan szolgálja a jóga családi életet (3 óra)
 • Párkapcsolat kötőereje
 • Gyermek mint életre szóló ajándék
 • A „mi” élmény erősítése
 • Relaxáció feladata, feltételei, végrehajtási módja (6 óra)

 Gyakorlatsorok

 • előkészítő gyakorlatok/Szarwahitta ászanák
 • macskapóz/madzsari ászanák
 • tigrispóz/vjagrászanák
 • Napüdvözlet/szúrja namaszkár
 • Holdüdvözlet/csandra namaszkár

 II. évfolyam tematikája

Inditó tábor

Előadások

 • Életvezetés-zarándok út
 • Jóga és a családi élet összhangja- hogyan szolgálja a családi életet (1 óra)
 • Párkapcsolat kötőereje
 • Gyermek mint életre szóló ajándék
 • A „mi” élmény erősítése
 • Jóga gyakorlás alapszabályai: követendő és kerülendő szempontok (2 óra)
 • Jóga gyakorlatsorok felépítése, végrehajtási módja
 • (meditáció a testen=test és lélek imája)
 • Itt és most hatalma: tudatosság, jelenlét, odaadás

Gyakorlatsorok: (4 óra)

 • előkészítő gyakorlatok/Szarwahitta ászanák
 • macskapóz/madzsari ászanák
 • tigrispóz/vjagrászanák
 • napüdvözlet/szúrja namaszkár
 • holdüdvözlet/csandra namaszkár

Relaxáció

 

Második évfolyam:

Előadások

 • Pozitív gondolkodás hatalma (gondolatok, szavak, cselekedetek, szokások, személyiség, sors) (2 óra)
 • Bhakti jóga keresztény szemmel : megbocsájtás és az 5 szeretet nyelv fontossága (2 óra)
 • A béke útja: csend, ima, hit, szeretet, szolgálat, béke (2 óra)
 • A böjt: feltételei, fajtái, jelentősége, hátulütői (2 óra)

 

Gyakorlatsorok

 • Első évfolyam gyakorlatainak terápiás elmélyítése (indikáció-kontraindikáció)
 • Karcsúsító gyakorlatsor
 • Fordított testhelyzetű gyakorlatsor