Dr. Fábián Eszter

A Magyar Jóga Akadémia oktatóképzésének anatómia tanára.

1983. január 28-án születtem Pécsett. A gimnáziumi évek után biológus, majd környezetmérnök diplomákat szereztem. 2009 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karán oktatok anatómiát, valamint szövet- és fejlődéstant.

A jógával 3 évvel ezelőtt találkoztam Szilágyi Gabriella pécsi jógaoktató személyén keresztül. Ő és Keresnyei Klára voltak a motivációim, rengeteget tanultam tőlük, és nagyon sokat köszönhetek nekik. A Magyar Jóga Akadémián 2015 óta oktatom a jóga anatómia és élettan tantárgyat. 2017-ben magam is elvégeztem az Akadémia jógaoktatói képzésének első évfolyamát.